U gudub tusmada ugu weyn
Tusmada Ugu Weyn

Maxay tahay tallaabadaada xigta si aad u hesho qorshaha laba geesoodka ah ee loo qalmi karo?

La Soo Geliyay: Janaayo 17, 2020

Taariikhda Ugu Dambaysay ee La Cusbooneysiiyay: Diseembar 01, 2023

Sidee qof u-qalmi labada caymis u heli karaa qorshaha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah?

Way fududahay in la helo qorshaha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Waxaa jira 3 talaabooyin muhiim ah. Marka koowaad, waxaad u baahan doontaa inaad xaqiijiso u-qalmitaankaaga qorshaha laba geesoodka ah. Marka labaad, hel qorshe sida ugu wanaagsan u buuxinaya baahiyahaaga daryeelka caafimaadka. Kadib, marka saddexaad, waxaad iska diiwaangelin kartaa qorshaha laba geesoodka ah ee loo qalmi karo adigoo isticmaalaya wakiil ama onlaynka.

Tallaabada 1: Xaqiiji u-qalmitaankaaga qorshahan caafimaad ee laba geesoodka ah

Haddii aad haysato qorshaha caafimaadka Medicare iyo Medicaid labaduba, waxay u badan tahay inaad tahay qof u-qalma labada caymis waxaadna heli kartaa qorshaha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah Ka hel faahfaahino dheeraad ah cidda u-qalanto labada caymis.

Tallaabada 2: Eeg qorshooyinka laba geesoodka ah ee loo qalmi karo ee aan ka bixinno aaggaaga

Faahfaahinada ku saabsan qorshayaasha laba geesoodka ah ee loo qalmi karo ee halka aad ku nooshahay iyo macaashyada aad heli karto, fadlanka raadi qorshayaasha gudaha gobolkaaga.

Tallaabada 3: Iska diiwaangeli qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah ee loo qalmi karo?

Markaad go'aansatid qorshaha labada geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku habboon baahiyahaaga, waa waqtigii aad isku diiwaangelin lahayd. UnitedHealthcare waxay leedahay wakiilada iibka si ay kaaga caawiyaan telefoonka. Ama waxaad ka qabsan kartaa booqasho gurigaaga. Waxa kale oo aad iska diiwaangelin kartaa onlaynka. Ka eeg hoos faahfaahinada ku saabsan sida la isaga diiwaangeliyo onlaynka

Hel hagahaaga qorshaha laba geesoodka ah oo bilaash ah

 Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah oo ku jira hal hage oo habboon.

Hadda iska diiwaangeli onlaynka

Si ay isugu diwaangeliyaan qorshayaasha laba geesoodka ah onlayn ahaan, codsadayaashu waxay buuxiyaan oo soo gudbiyaan codsiga diiwaangelinta onlaynka ah. The person who’s applying will be asked a series of questions and the system records the answers.

Kaliya raac tallaabooyinkaan fudud

 1. Raadi Qorshayaashasi aad u hesho midka aad rabto inaad ku biirto.
 2. Guji badhanka “Iska Diiwaangeli Qorshaha” si aad u bilowdo geedi-socodka codsiga.
 3. Akhri oo oggolow afeefta diwaangalinta.
 4. Bixi faahfaahin gaar ahoo ka jawaab su'aalaha ku yaala shaashad kasta.
 5. Laba jeer hubi wax kasta oo arjiga ku qoran inay sax yihiin oo guji “Gudbi.”
 6. Hel iimayl xaqiijinaya codsiga in la helay. Fadlan ogow: codsadayaasha aan bixinin cinwaanka iimaylka ma heli doonaan xaqiijinta iimaylka.
 7. Haddii u-qalmitaanka codsadaha ay xaqiijiyaan Medicare, wuxuu naga heli wicitaan ama iimaylmarka 30 maalmood ee ugu horreeya si aan ugu soo dhawayno qorshahayaga.

Waa inaad diyaar la tahay macluumaadka hoose:

 • Lambarka Aqoonsiga (ID) Medicaid (Waajib). Lambarka Aqoonsiga (ID) Medicare (Waajib).
 • Macluumaadka ku saabsan qorshayaasha caymisyada kale ee aad haysato (Waajib).
 • Magaca dhakhtarka aad doorbidayso (ama mid ayaad dooran kartaa isla markaas) (Ikhtiyaari, balse aad loogu taliyo).

Ama, na soo wac

La hadal mid ka mid ah wakiiladayada sharciyaysan. Waxay ku faraxsanaan doonaan inay ka jawaabaan su'aalahaaga waxayna kuu diiwaangelin doonaan qorshaha laba geesoodka ah ee loo qalmi karo ee adiga kugu habboon. 

Wac 1-844-812-5967
TTY: 711

8 sn. - 8 gn. local time, 7 days a week. Se habla español.

Markaad na soo wacdo, fadlan macluumaadkan diyaar ha ahaado.

 • Liiska dhakhaatiirta Si loo hubiyo in bixiyahaaga daryeelka aasaasiga ah (PCP) iyo takhasuslayaasha ay ku jiraan shabakadayada.
 • Kaararka Caymiska Si aad u muujiso qorshayaasha iyo dheefaha aad hadda haysato.
 • Daawooyinka Si la isku barbardhigo caymiska iyo kharashka daawada.

Ogow qorshayaasha UnitedHealthcare ee ka jira aaggaaga

Qorshaha labada caymis ee loo qalmo ama macaashyada qorshaha Medicaid way isbeddeli karaan iyadoo ku xiran halka aad ku nooshahay. Ku raadi adigoo isticmaalaya koodhka cinwaankaaga si aad u hesho qorshaha saxda ah ee dabooli kara baahiyaha daryeelka caafimaadkaaga.

Weli su'aal miyaad qabtaa

Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino

Nagala soo xiriir:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 sn. ilaa 8 gn. wakhtiga maxaliga ah, 7 maalmood todobaadkii

Weli su'aal miyaad qabtaa

Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino

Nagala soo xiriir:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 sn. ilaa 8 gn. wakhtiga maxaliga ah, 7 maalmood todobaadkii

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink