U gudub tusmada ugu weyn
Tusmada Ugu Weyn

Su'aalaha inta badan la isweydiiyo (FAQs) ee ku saabsan qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah (D-SNP)

Miyaad raadineysaa macluumaadka ku saabsan qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah (D-SNP)? Waxaan halkaan u joognaa inaan wax caawinno. U hel jawaabo su'aalaha ugu badan ee ku saabsan qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah (D-SNP) – laga soo bilaabo yaa u qalma ilaa sida loo codsado iyo in ka badan.

Uqalmida laba caymis

Dadka uqalma labadaba Medicare iyo Medicaid isku waqti waa kuwo "u-qalma labada caymis". Waxeey yihiin kuwo "labadaba u qalma" labada barnaamij ee daryeelka caafimaadka.

Qorshaha Laba Geesoodka Ah ee Baahiyaha Gaarka Ah ayaa ah nooc ka mid ah qorshaha caymiska caafimaadka. Waxaa loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba. Haddii aad tahay qofka haysto, waxaad tahay “qof uqalma labada caymis.” (Kaasi waa qaab kale oo lagu yiraahdo waxaad isku mar heli kartaa Medicaid iyo Medicare).

Wax badan ka ogoow Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah ee UnitedHealthcare

Medicare waa barnaamijka caymiska caafimaadka ee qaranka oo ay maarayso dawladda dhexe. Waxaa loogu talagalay dadka da'doodu tahay 65 jir iyo ka weyn, iyo sidoo kale qaardadka da'doodu ka yar tahay 65 jir ee qaba naafonimo gaar ah.

Wax badan ka ogow Medicare.

Medicare waa barnaamijka caymiska caafimaadka ee qaranka oo ay maarayso dawladda dhexe. Waxaa loogu talagalay dadka da'doodu tahay 65 jir iyo ka weyn, iyo sidoo kale dadka qaarkood ee da'doodu ka yar tahay 65 jir ee qaba naafonimo gaar ah. Medicaid waa barnaamij wadajir ah oo dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ay si wadajir ah u maalgeliyaan. Malaayiin dad ah ayaa caymiska caafimaad ku hela iyagoo u maraaya barnaamijka Medicaid ee gobolka. Ilmaha, haweenka uurka leh, dadka waaweyn ee da'da ah iyo dadka naafada ah, iyo sidoo kale dadka qaangaarka ah ee u qalma ee dakhligoodu hooseeyo ayaa sida caadiga ah uu ceymiyaa barnaamijka Medicaid.

Wax badan ka baro isu barbardhigga Medicaid iyo Medicare.

Haa. Dadka qaarkood waxay dheefaha ka helaan Medicare iyo Medicaid labadaba. Dadkani waa kuwo “labada caymisba u qalma”. Dadka qaarkood waxay ugu qalmaan Medicare da'da awgeed (waa 65 jir ama kaweyn) ama naafonimo awgeed. Sidoo kale way uqalmaan Medicaid sababtoo ah waxay buuxiyeen shuruudaha loogu qalmo caymiska Medicaid ee ka jira gobolkooda.

Si aad u aragto qorshayaasha ceymis ee laga heli karo aaggaaga, fadlan isticmaal sanduuqa raadinta ee ku yaala hoosta boggan.

Medicare iyo Medicaid waa laba barnaamij oo kala duwan kuwaasoo leh shuruudo u-qalmitaan oo kala duwan.

Si aad ugu qalanto Medicare, waxaa lagaaga baahan yahay inaad:

 • Ugu yaraan 65 sano jir, ama ka yar 65 sano oo aad ugu qalanto naafonimo awgeed ama xaalado kale oo gaar ah

IYO

 • Muwaadin Ameerikaan ah ama daggane sharci haysta oo ku noolaa gudaha Mareykanka ugu yaraan 5 sano oo xiriir ah.

Si aad ugu qalanto macaashyada Medicaid ee gobolka, waxaa lagaaga baahan yahay inaad:

 • Ka yar da'da 65 jir aadna buuxiso shuruudaha qoysaska dakhligoodu hooseeyo, haweenka uurka leh iyo carruurta, shakhsiyaadka hela Dakhliga Sugan ee Kabbista ah (SSI), naafonimada ama xaalad kale oo gaar ah.
 • Ugu yaraan tahay 65 sanno jir iyo inaad sidoo kale:
  • Ka hesho Caawimaad Dheeraad ah ama kaalmo maamulka gobolkaaga
  • Tahay indhoole ama naafo, balse aadan u baahnayn daryeelka muddada dheer

Barnaamijyada Medicaid ayaa inta badan bixiya dheefo aysan bixinin Medicare. Tusaalooyinka waxaa ka mid noqon kara ceymiska ilkaha, aragga iyo maqalka, caawinaada ku aaddan gaadiid-safrinta iyo daryeelka muddada dheer. Bixinta qarashaadka Medicare qaarkood waa hab kale oo barnaamijyada Medicaid u caawin karaan Medicare.

Yoolka guud waa in Medicaid iyo Medicare labaduba ay u wada shaqeeyaan si wax ku ool ah si kor loogu qaado daryeelka oo hoos loogu dhigo kharashyada. Waa masuuliyada Xafiiska Isku-dubaridka ee Medicare-Medicaid hubinta in dadka kujira labada caymis ee Medicare iyo Medicaid ay si buuxda u heli karaan daryeel caafimaad oo tayo sare leh. Xafiiska Isuduwidda Medicare-Medicaid waxaa looga dhex sameeyay gudaha Xarumaha Adeegyada Medicare & Medicaid (CMS) si ka qayb ah Xeerka Daryeelka Kharash ahaanta La awoodi karo.

Qorshayaasha caymiska caafimaadka ee laba geesoodka ah ayaa bixiya macaashyo iyo adeegyo aan caadi ahaan la heli karin iyadoo loo marayo Medicare ama Medicaid. Markaad ku jirto qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka, waxaad sii wadan doontaa helitaanka faaiidooyinka laga helo Medicaid, waxaadna heli doontaa faaiidooyin ka badan kuwa Original Medicare oo ka hooseeya $0 carbuunta qorshaha. Qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah ee UnitedHealthcare waxaa ku jira macaashyo iyo sifooyin dheeraad ah oo kala duwan.1

Qorshayaashayada waxay dabooli karaan:

 • Daryeelka ilkaha ee joogtada ah
 • Dhibcaha CA ee billaha ah ee dabacsan si aad ugu iibsato cunto caafimaad leh iyo badeecooyinka farmashiyaha laga soo iibsado ayadoon laguu soo qorin ama aad ku bixiso biilasha tas’hiilaadka ama adeegyada guriga sida korontada iyo biyaha.
 • Baaritaanada indhaha, iyo qiimo-dhimista loogu talagalay muraayadaha indhaha
 • Baaritaanada maqalka, iyo qiimo-dhimista loogu talagalay qalabka maqalka
 • Iyo in ka badan

1Macaashyada, sifooyinka iyo/ama aaladaha way ku kala duwan yihiin qorshe/aag kasta. Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya.

Qaar ka mid ah qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah ayaa sidoo kale waxaa ku jira isuduwidda daryeelka. Taasi waa caawimaad weyn — gaar ahaan dadka qaba baahiyaha caafimaad ee adag. Waxay kuu sahlaysaa inaad maareyso dhakhaatiirtaada, khabiiradaada iyo adeegyada daryeelkaaga.

Fadlan ogow in qorshayaashada laba geesoodka ah ee UnitedHealthcare ay bixiso, iyo macaashyada khaaska ah ee ay ka kooban yihiin, ay isbedeli karaan iyadoo ku xiran tahay halka aad ku nooshahay. Wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qorshaha laba geesoodka ah ee laga heli karo aaggaaga, fadlan isticmaal sanduuqa raadinta ee ku yaala hoosta boggan.

U-qalmitaanka iyo is-diiwaangelinta D-SNP

1. Ma heshaa macaashyada Medicaid ee gobolka? (Haddii ay sidaas tahay, waxaad heli doontaa kaarka Medicaid ee gobolka.)

Waxaad ka yar tahay da'da 65 jir waana inaad buuxiso shuruudaha qoysaska dakhligoodu hooseeyo, haweenka uurka leh iyo carruurta, shakhsiyaadka hela Dakhliga Sugan ee Kabbista ah (SSI), naafonimada ama xaalad kale oo gaar ah

 • Waxaad ugu yaraan tahay 65 sanno jir iyo inaad sidoo kale:
 • Ka hesho Caawimaad Dheeraad ah ama kaalmo gobolkaaga
 • Tahay indhoole ama qabto naafonimo, balse aadan u baahnayn daryeelka muddada-dheer

2. Ma leedahay Medicare Parts A iyo B?

 • Haddii aad ugu yaraan tahay 65 sano jir, ama aad ka yar tahay 65 sano oo aad ugu qalanto naafonimo awgeed ama xaalado kale oo gaar ah
  IYO
 • Waxaad tahay muwaadin Ameerikaan ah ama deggane sharci haysta oo ku noolaa gudaha Mareykanka ugu yaraan 5 sanno oo xiriir ah

3. Ma ku nooshahay aag laga heli karo qorshayaasha laba geesoodka ah?

Wakiilka iibka ee ruqsada haysta ee UnitedHealthcare ayaa kuu sheegi kara haddii aad ku nooshahay gudaha aagga adeegayada. Ama, si aad u aragto qorshayaasha laga heli karo aaggaaga, fadlan isticmaal sanduuqa raadinta ee ku yaala hoosta boggan.

Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) waxaa uu leeyahayMuddada Diiwaangelinta Gaarka ah ee socota (SEP), ee 9 bilood ee ugu horreeya ee sanadka. Dadka u-qalma way is-diiwaangelin karaan ama beddeli karaan qorshayaasha hal mar 3 bil kasta. Isbeddellada is-diiwaangelintu waxay dhaqangeli doonaan maalinta koowaad ee bisha soo socota.

XUSUUSIN: Waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in si aad xaq ugu yeelato qorshaha caafimaad ee laba geesoodka ah, ay tahay inaad dib u xaqiijiso Medicaid sannad walba. Ilaa iyo inta aad u-qalmato, qorshaha caafimaadkaaga ee laba geesoodka ah ayaa si toos ah loo cusboonaysiin doonaa sannad kasta. Ogoow wax badan oo ku saabsan isu diiwaangelinta D-SNP.

Xubnaha ku jira Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) waxay ku biiri karaan, beddelan karaan ama tuuri karaan qorshahooda 1 mar muddada isdiiwaangelinta 3-bilood ah. Xilliyadani waa Janaayo ilaa Maarso; Abriil ilaa Juun; iyo Luulyo ilaa Sebtembar.

Haddii aad isbeddel sameyso, waxaa uu dhaqangeli doonaa maalinta ugu horreysa ee bisha soo socota. Waxa sidoo kale isbeddel ku samayn kartaa caymiskaaga inta lagu jiro Muddada Diiwaangelinta Sannadlaha ah ee Oktoobar 15 ilaa Diseembar 7. Haddii ay sidaas tahay, isbeddelladaadu waxay dhaqangeli doonaan 1da Janaayo ee sannadka soo socda. Ogoow wax badan oo ku saabsan waqtiyada isu diiwaangelinta qorshaha laba geesoodka ah ee caafimaadka.

Haddii aad ka diiwaangashan tahay qorshaha laba geesoodka ah ee UnitedHealthcare oo aad u-qalmi waydo Medicaid, waxaan ku gelin doonaa hakin ilaa 6 bil Inta lagu gudajiro waqtigan, waa inaad bixisaa qaybta kharashka ee kugu soo aado ee Medicare sida lacagta go'an ee caymiska, lacagta caymis-haystaha ku soo aado, lacagaha caymiska ee la jari karo iyo curraarta camiska. Haddii aad dib ugu qalmi waydo Medicaid dhammaadka 6 bil, waxaa lagaa saarayaa diiwaanka qorshaha labada geesoodka ah.

Balse xasuusnow, waad iska diiwaangelin kartaa qorshaha laba geesoodka ah waqti kasta. Haddii aad dib u hesho caymiska Medicaid, kaliya la hadal wakiilka iibka ee ruqsada haysta ee UnitedHealthcare si aad dib isaga diiwaangeliso qorshaha laba geesoodka ah.

Haa. Isu diiwaangelinta Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) waxay ku dhisan tahay gobol-gobol. D-SNPs waxaa laga bixiyaa inta badan gobollada, balse ma aha dhammaan gobollada. Sidoo kale, noocyada D-SNP-yada la heli karo (iyo dheefaha qorshe kastaa bixiyo) way isbedeli karaan iyadoo ku xiran degmada aad ku nooshahay. Waxaad isticmaali kartaa goobta raadinta ee hoosta bogga si aad uaragto qorshayaasha laga heli karo aaggaaga. Haddii aadan hubin, na soo wac oo la hadal mid ka mid ah wakiilladeena shatiyaysan. Waxay kuu sharrixi doonaan dhammaan xulashooyinka waxayna kaa caawin doonaan inaad hesho qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah ee saxda ah.

Xilliga Isdiiwaangelinta Sannadlaha ah ama Xilliga Isdiiwaangelinta Furan ee Dhaafeaha Medicare iyo caymiska dawooyinka Medicare wuxuu socdaa Oktoobar 15 ilaa Diseembar 7 sannad kasta. Qof kasta oo horey u lahaa caynsanaanta Medicare noocuu doono ha noqdee wuxuu isbedel ku samayn karaa caymiskiisa sanadka soo socda. Diiwaangelinta Furan ee Faa’iidada Medicare waxay soconaysaa 1-da Janaayo ilaa Maarso 31 sannad kasta. Kaliya dadka horey u lahaa qorshaha ceymiska ee Medicare Advantage ayaa bedeli karaa inta lagu jiro waqtigan.

Dheefaha D-SNP

Qorshayaashayada laba geesoodka ah waxay inta badan daboolaan daryeelka kahortagga ah iyo adeegyada caadiga ah iyadoo aan wax kharash dheeraad ah lagaa rabin. Waxaan sidoo kale gacan ka geysanaa isku-xirka macaashyada Medicaid. Macaashayada kale ee caadiga ah ee inta badan ay daboolaan qorshayaashayada laba geesoodka ah waxaa ka mid ah:

 • Ilkaha
 • Aragga
 • Dacwad-dhageysiga
 • Kaalmada gaadiid-raaca
 • Khadka taleefanka ee tooska ah ee kalkaalinta ee had iyo jeer furan
 • Iyo macaashyo iyo sifooyin kale oo badan1

1Macaashyada, sifooyinka iyo/ama aaladaha way ku kala duwan yihiin qorshe/aag kasta. Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya. Baro wax dheeraad ah oo ku saabsan dheefaha D-SNP.

Haa. Daboolista ilkaha* waa mid ka mid ah faa'iidooyinka dheeraadka ah ee badan oo aad ugu heli karto kharash la'aan Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahida Gaarka ah (D-SNPs) ka socda UnitedHealthcare Ka sokow baaritaanada caadiga ah iyo nadiifinta, waxaad sidoo kale heli kartaa gunnada adeegyada ilkaha. Kaalmadani waxay kaa caawin kartaa bixinta kharashka daryeelka ilkaha ee kala duwan, sida buuxinta, gododka xididada, ku tallaalida waxyaabo gaar ah ilkaha ama afka iyo adeegyada kale ee ilkaha. Ogoow wax badan oo ku saabsan caymiska ilkaha ee D-SNP ee loogu talagalay dadka kujira Medicaid iyo Medicare.

*Dheefaha qorshe kasta iyo goobta adeeg kasta way kala duwan yihiin. Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya.

Haa. Daboolista aragga* waa mid ka mid ah faa'iidooyinka dheeraadka ah ee badan ee aad ugu heli karto si kharash la'aan ah Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahida Gaarka ah (D-SNP) ka socda UnitedHealthcare. Marka laga reebo baaritaanada caadiga ah ee indhaha, daboolka araggaagu waxa kale oo laga yaabaa inuu ku siiyo boqollaal doolar oo dhibco ah si aad uga caawiso bixinta dharka indhaha. Taasi waxay wax badan ka tari kartaa in lagaa caawiyo in lagaa bixiyo lacagta muraayado cusub ama okiyaalaha indhaha. Ogoow wax badan oo ku saabsan caymiska aragga ee D-SNP ee loogu talagalay dadka kujira Medicaid iyo Medicare.

*Dheefaha qorshe kasta iyo goobta adeeg kasta way kala duwan yihiin. Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya.

Kharashaadka D-SNP

Haddii aad leedahay Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah (D-SNP), waxay u badan tahay in kharashkaaga badankiisa lagaa bixin doono. Marka xubnaha Medicare helaan daryeel caafimaad, Medicare ma bixiyo qiimaha buuxa ee adeegyada. Qaybta ama saamiga soo haray waa mas'uuliyadda xubinta Medicare in ay bixiso ay tahay. Tani waxaa loo yaqaanaa carbuunta caymiska, lacagta go'an ee caymiska, lacagta caymis-haystaha ku soo aado ama lacagta la jari karo. Barnaamijyada Medicaid ee Gobolka ayaa ka caawinaaya bixinta kharashaadkan shaqsiyaadka dakhligoodu hooseeyo. Haddii aadan haysan Medicaid, kharashaadkaaga saxda ah waxay ku xirnaan karaan qorshaha aad doorato.

Haa. Maadaama D-SNP ay tahay Qorshaha Faa'iidada Medicare, Medicare waxay dabooshaa inta badan kharashyada marka xubnaha Medicare ay helaan daryeel caafimaad. Qaybta ama saamiga haray waa masuuliyada xubinta in ay bixiso. Tani waxaa loo yaqaanaa carbuunta caymiska, lacagta go'an ee caymiska, lacagta caymis-haystaha ku soo aado ama lacagta la jari karo. Dadka ku jira qorshaha D-SNP, barnaamijyada Medicaid ee gobolka ayaa ka caawiya bixinta kharashaadkan.  

Iskudubaridka dheefaha (COB) waxay khusaysaa dadka ku jira caymis ka badan hal qorshe caafimaad. COB waxay tilmaamaysaa qorshaha uu yahay bixiyaha aasaasiga ah (koowaad) iyo qorshaha uu yahay bixiyaha labaad. Bixiyaha aasaasiga ah ayaa iskudubarida bixinta dhammaan dheefaha qorshaha caafimaadka. Bixiyaha heerka labaad waxaa uu bixinayaa waxa bixiyaha heerka koowaad uusan ku bixin kharashyada iyo dheefaha ama faaiidooyinka.

Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) waa nooc ka mid ah Qorshaha Medicare Advantage. Sidan oo kale, D-SNP waxay isku dubbaridaysaa gaarsiinta dheefaha Medicare iyo Medicaid labadaba. Xaaladaha intooda badan, Medicaid wuxuu bixiyaa faaiidooyinka ama dheefaha iyo kharashyada D-SNP uusan bixin. D-SNPs waxay sidoo kale isku dubbaridaan maaraynta daryeelka, maaraynta cudurka iyo adeegyada kale ee caafimaad.

Noocyada Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah ee Medicare

D-SNP waxay u taagan tahay Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah. Qorshayaashan waxaa loogu talagalay shakhsiyaadka dakhligoodu hooseeyo ee si laba-geesoodka ugu qalma Medicaid iyo Medicare labadaba. C-SNP waxay u taagan tahay qorshaha Baahiyaha Gaarka ah ee Dabadheeraaday. Qorshayaashan waxaa loogu talagalay dadka qaba xaalad caafimaad oo mudda dheer. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah wadna xannuunka muddada dheer, xanuunnada wadnaha iyo xididdada dhiigga iyo sonkorowga.

Labadaba Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) iyo Qorshayaasha Medicare-Medicaid (MMPs) waxaa loogu talagalay inay u fududeeyaan shaqsiyaadka laba-geesoodka ah ee u-qalma inay helaan daryeel. Qorshayaashani waxay fududeeyaan helitaanka daryeelka iyada oo loo marayo Medicare iyo Medicaid. Laakiin waxaa jira farqi muhiim ah. MMP markay tahay, dhammaan faa'iidooyinka Medicare iyo Medicaid waxaa lagu bixiyaa 1 qorshe caafimaad oo kaliya. D-SNP markay tahay, xubnaha waxay ilaashadaan isla qorshaha Medicaid iyo dhammaan faa'iidooyinka Medicaid ee ay helaan maanta. Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin qorshe u gaar ah Faa’iidada Medicare kaas oo sida caadiga ah iyaga siiya faa'iidooyin iyo sifooyin ka badan kan Asalka ah ee Medicare. Farqiga kale ayaa ah in kaliya dadka si buuxda ugu qalma labadoodaba ay isku qori karaan MMP, halka ay suurtogal tahay in buuxa iyo qayb ka mid ah xaq u yeelashada labadaba inay helaan D-SNP. Ogow wax badan oo ku saabsan dheefaha Medicaid ee D-SNPs.

Medicare Qaybta D waa caymiska rijeetada daawooyinka la qoray. Waxaa uu bixiyaa qarashka rijeetada daawooyinka qofka loo soo qoro qaarkood kuwaasoo aysan horay ugu jirin caymiska Qaybaha A iyo B ee Medicare. Qorshayaasha Baahiyaha Gaarka ah ee Medicare (SNPs) waa nooc ka mid ah qorshaha Faa'iidada Medicare. Qorshayaasha caafimaadka ee laba-geesoodka ah waxaa ka mid ah caymiska daawada. Laakiin haddii aad qaadato wax daawooyin ah oo dhaqtari kuu soo qoray, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in daawooyinkaagu ay ku jiraan qorshe caafimaad oo laba geesood ah ka hor intaadan isdiiwaangelin. Wax badan ka ogoow caymiska daawada dhakhtarku soo qoro ee qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah.

Haa, Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) waxay ku salaysan yihiin shabakad. Qorshayaashani waxay uga baahan yihiin xubnaha inay daryeel iyo adeegyo ka helaan dhakhaatiirta ama isbitaallada ku jira shabakadooda Medicare SNP. Shabakadaha SNP way ku kala duwan yihiin cabbirka iyo tirada dadka ay u adeegaan. Noocyada shabakadaha waxaa ka mid ah:

 1. Shabakadaha daboolaya aag cayiman. Tusaale ahaan, hal shabakad ayaa laga yaabaa inay daboosho gobol dhan, halka shabakad kale ay daboosho hal degmo. Badanaa, tani waxay la macno tahay in aag ay u adeegi karaan in ka badan hal shabakad.
 2. Shabakadaha wax ka qabta arrin caafimaad oo gaar ah, sida xasuus luminta. Bixiyeyaasha siiya adeegyada bukaanada qaba xaalad gaar ah waxay ku biiri karaan shabakada.

Ogow wax badan oo ku saabsan Sida loo helo dhakhtarka saxda ah markaad haysato Medicaid iyo Medicare.

Maya. Gudbin looma baahna si daryeel looga helo dhakhaatiirta, isbitaalada ama rugaha caafimaadka ee ku jira shabakadda.

UnitedHealthcare Community Plan serves members who qualify for Medicaid or for both Medicaid and Medicare in 42 states and the District of Columbia.*

UnitedHealthcare waxay ku bixisaa qorshayaasha Medicaid goboladan:
Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

UnitedHealthcare waxay ku bixisaa Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNPs) goboladan **:
Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, West Virginia, Wyoming

*Laga bilaabo Sibteembar 2023
**Lagama helayo dhammaan gobollada

Qorshe noocee ah ayaan aniga u qalmaa?

Ka jawaab dhawr su'aalood oo degdeg ah si aad u aragto nooca qorshaha ee adiga si wanaagsan kugu habboon.

Hel hagahaaga qorshaha laba geesoodka ah oo bilaash ah

Ka ogow waxa aad rabto inaad ogaato ee ku saabsan qorshayaasha Dual Special Needs Plans hal hage, oo habboon.

Hel qorshayaasha ka jira aaggaaga

Medicaid ama faaiidooyinka laga helo qorshaha labada caymis ee loo qalmo way isbeddeli karaan iyadoo ay ku xiran tahay halka aad ku nooshahay. Ku raadi adigoo isticmaalaya koodhka cinwaankaaga si aad u hesho qorshaha saxda ah ee dabooli kara baahiyaha daryeelka caafimaadkaaga.

Weli su'aal miyaad qabtaa

Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino

Nagala soo xiriir:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 sn. ilaa 8 gn. wakhtiga maxaliga ah, 7 maalmood todobaadkii

Weli su'aal miyaad qabtaa

Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino

Nagala soo xiriir:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 sn. ilaa 8 gn. wakhtiga maxaliga ah, 7 maalmood todobaadkii

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink