U gudub tusmada ugu weyn
Tusmada Ugu Weyn

UnitedHealthcare Community Plan - Indiana Hoosier Care Connect

Medicaid

Hoosier Care Connect waa barnaamij u adeega xubnaha da'da ah, indhoolaha ama naafada, oo ay ku jiraan carruurta ku jirta daryeelka korinta, iyo qaybaha Gobolka.

 • UnitedHealthcare Community Plan - Indiana Hoosier Care Connect Steps to Enroll
 • Hubi u-qalmida (ku furma bogga xiran)

Macaashyada & Sifooyinka

Daryeelka Dadka Caafimaadka Qaba iyo Dadka Jirran

Waxaan kaa gacan siin karnaa inaad hesho adeegyo bilaash ah oo kaa caawinaya inaad caafimaado oo aad caafimaad qabto. Kuwaani waxaa ku jira adeegyo ka mid yihiin:

 • Cusbitaal dhigista Wax lacag ah kama bixinaysid daryeelka cusbitaalka.
 • Adeegyada Daawaynta. Booqashooyinka daawaynta si ay kaaga caawiyaan inaad bogsato ama aad hesho caafimaadka ugu sarreeya.
 • Khadka Taleefanka Tooska ah ee Kalkaaliyaha. La hadal kalkaaliso diiwaan-gashan 24/7.
 • Booqashooyinka Wanaagsan. Baadhitaanno sannadle ah si ay kaaga caawiyaan adiga iyo qoyskaaga inaad caafimaad qabtid.
 • Baaritaannada Caafimaadka iyo Tallaalada. Tijaabooyin caadi ah iyo tallaalo joogto ah si gacan uga geystaan kahortagga cudurrada.
 • Booqashooyinka Fogaan-aragga ah. Kula xiriir dhakhtar si toos ah adoo u maraya telefoonka casriga ah ama kombiyuutarka wixii booqashooyinka aan degdega ahayn. See UHC Doctor Chat below for more information.

Caafimaadka dabeecadda wuxuu ku saabsan yahay waxa aad dareento iyo sida aad u dhaqanto. Waxaa sidoo kale loo yaqaan caafimaadka maskaxda. Caafimaadkaaga maskaxda aad ayuu muhiim u yahay. Dhammaan xubnaha Hoosier Care Connect waxay heli karaan adeegyada caafimaadka dhimirka iyo qabatinka. Waxa laga yaabaa inaad aragto dhakhtar kasta oo ka tirsan shabakadaha iyadoo aan laguu gudbin daaweynta bukaan-socodka.

Waxaad awood u yeelan kartaa inaad hesho adeegyada hab daqanka caafimaadka iyadoo uusan kuu soo gudbinin PMP-gaaga. Mararka qaarkood waxaa muhiim ah inaad kala hadasho dhakhtarkaaga PMP wixii ku saabsan dhibaatooyinka hab daqanka caafimaadka ee aad qabto. Qaabkaas, ayuu PMP-gaaga kaaga caawin kara inuu kuu gudbiyo bixiyaha habdhaqanka caafimaadka ee nala shaqeeya. Haddii aad rabto inaad keligaa hesho bixiyaha caafimaadka dabeecadda, mid ayaad raadsan kartaa waqti kasta oo aad ballan qabsato. Waxaad sidoo kale ka wici kartaa Member Services lambarka 1-800-832-4643, TTY 711, si aad u hesho caawin.

Waxaan daboolnaa:

Adeegyada Caafimaadka Dabeecadda 

 • Daaweyn shaqsiyeed, kooxeed iyo qoyseed 
 • Adeegyada caafimaadka dabeecadda ee bukaan-socodka 
 • Adeegyada caafimaadka dabeecadda ee bukaan-jiifka 
 • Adeegyada caafimaadka dabeecadda ee gaarka ah ee carruurta qabta dhimanaanta

Adeegyada Cilladaha Isticmaalka Maandooraha 

 • Daaweynta bukaan-socodka opioid (daawoyinka xanuunka). 
 • Ku Daaweynta Guriga
 • Maareynta kiiska bartilmaameedsan

Macluumaad caafimaadka oo dheeraad ah ayaa laga heli karaa myuhc.com/CommunityPlan. Hel dheelitirnaanta, taageerada iyo daryeelka aad u baahan tahay si aad ugu noolaato nolosha ugu caafimaadka badan ee suurtogalka ah.

Haddii aad aaminsan tahay in aad u baahan tahay inaad hesho adeegyada caafimaadka habdaqanka, la hadal PMP-gaaga ama wac Member Services si aad u hesho caawin.

Raadi khabiir ku takhasusay caafimaadka dabeecadda

Maxaa dhacaya haddii aan qabo dhibaatada hab daqanka caafimaadka?
Had iyo jeer waxa lagugu caymiyay xaalad degdeg ah oo ku saabsan hab daqanka caafimaadka, caafimaadka maskaxda, daroogada ama isticmaalka khamriga. Gurmadka degdega ah waxa loola jeedaa xaalad caafimaad habdhaqan oo si lama filaan ah u timaadda, nafta halis gelisa, xanuunaysa, ama calaamado kale oo daran oo aan sugi karin in la daweeyo.

Adeegyada degdega ah waxaa laga bixiyaa meel kasta oo Maraykanka ah. Haddii aad u malaynayso inaad qabto xaalad degdeg ah oo nafta halis gelinaysa, wac 911 ama tag meesha cisbitaalka kuugu dhow halkaas oo bixiyayaasha gargaarka degdega ahi ay ku caawin karaan.

Sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, fadlan na soo wac si aan u diyaarino dabagalka daryeelka caafimaadka dabeecadda ka dib xaalad degdeg ah.

Qalalaasaha caafimadka habdhaqanka waa daqiiqad marka qof dabeecadiisa khatar gelin karo naftiisa ama dadka kale, gaar ahaan haddii aanay helin gargaar, sida:

 • Wuxuu u hanjabaa ama uu ka hadlaa in uu is dhaawaco ama isdilo
 • Wuxuu dareema rajo la'aan
 • Dareema xanaaq ama xanaaq aan la xakameynin
 • Wuxu dareema in ay xayiran tahay, sida in aanay jirin waddo laga baxo
 • Waxa uu ku dhaqaaqaa dhaqamo aan laga fiirsan
 • Waxa uu dareemaya walaac, kacsanaan, ama hurdo la'aan
 • Waxay kordhisaa isticmaalka khamriga ama daroogada
 • Ka-bari noqoshada asxaabta iyo qoyska
 • Wuxuu la kulmaa isbeddello niyadda ah
 • Ma arko sabab loo noolaado

Adeegyada xasaradaha:
Haddii aad u malaynayso inaad leedahay xaalad degdeg ah, meel kasta oo aad joogto, wac 911 ama tag goobta cisbitaalka kuugu dhow halkaas oo bixiyayaasha gargaarka degdega ahi ay ku caawin karaan. Sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, fadlan wac dhakhtarkaaga ama bixiyaha caafimaadka dabeecadda si aad u diyaariso daryeel dabagal ah ka dib markay xaaladdu dhammaato

Haddii aad u baahan tahay inaad qof la hadasho, waanu kuu joognaa adiga. Haddii aadan u maleynin in aan la joogin waqti la wici kara 911 laakiin aad u baahan tahay caawimaad isla markaaba, waxaad wici kartaa Khadkayaga Dhibaatada Caafimaadka Hab Dhaqanka 24/7 ee 1-855-780-5955. Waxaad sidoo kale garaaci kartaa 988 si aad u hesho caawimaad waqti kasta.

Onlaynka: http://www.suicidepreventionlifeline.org

Ilaha caafimaad ee dheeraadka ah waxaa ku siin kara maareeyaha daryeelka caafimaadkaaga habdaqanka. Hel dheelitirnaanta, taageerada, iyo daryeelka aad u baahan tahay si aad ugu noolaato nolosha ugu caafimaadka badan ee suurtogalka ah. Wac Jiheeyaha Member Service oo u sheeg inuu kugu xiro maareeyaha daryeelka.

Ma jiro wax ka muhiimsan caafimaadka iyo fayoobaanta adiga iyo ilmahaaga. Taasi waa sababta faa'iidooyinka qorshaheenna ay uga mid yihiin:

 • Booqashooyinka dhalmada ka hor. Daryeelkaaga ka hor inta aanu ilmahaagu dhalan. 
 • Doorashada dhakhtarka. Raadi dhakhtar ama OB/GYN oo aad ku kalsoon tahay shabakadayada. 
 • Talaabooyinka koowaad ee caafimaadka qaba®. Taageero dheeraad ah oo kaa caawinaya adiga iyo ilmahaaga inaad caafimaad qabtaan. Hel hadiyado waxtar leh oo la idiin kugu talagalay adiga iyo ilmahaaga.
 • Adeegyada Maareynta Daryeelka. Uurka khatarta sare leh xilliga uurka iyo laba bilood ka dib dhalmada.
 • Booqashooyinka dhalmada ka dib. Helida daryeel kadib marka ilmahaagu dhasho. 

Adeegayada iskudubarika daryeelka ayaa idinka caawin doona adiga iyo takhaatiirtaada wax ka qabashada baahiyahaaga daryeel caafimaad. Hadafkayagu waa inaan kaa caawino inaad hesho daryeelka saxda ah wakhtiga saxda ah iyo meesha saxda ah. Waxaanu tan samaynaa annagoo adiga iyo takhaatiirtaada kala shaqaynayna qorshahaaga daryeelka shakhsi ahaaneed. Waxaan isku dubarideynaa dhammaan waxyaabaha aad u baahan tahay oo ay ku jiraan baahiyaha jireed, hab daqanka caafimaadka iyo baahiyaha bulsheed. Iskudubaridka daryeelka waxaa ka mid ah:

 • Maareynta daryeelka adag
 • Maaraynta Daryeelka
 • Maareynta cudurada

Haddii aad qabto neef, sonkorow ama xaalad kale oo caafimaad, annaga ayaa nagu tiirsanaan kartaa. Maareeyayaasha daryeelka waxay rabaan inay wax badan kaa bartaan. Waxay kaa caawin karaan inaad barato is-daryeelka iyo sida aad caawimaad uga heli karto dadka kale. Maareeyayaasha daryeelka waxa laga yaabaa inay la kulmaan PMP-gaaga iyo ilaha kale ee caafimaadka si ay u hubiyaan inay wada shaqaynayaan. Maareeyayaasha Daryeelku waxay ka shaqeeyaan inay hubiyaan inaad haysato dhammaan adeegyada aad u baahan tahay, oo ay ku jiraan adeegyada aan caafimaadka ahayn sida cuntada iyo guryaha. Barnaamijyadayada waxaa ka mid ah baaritaanka, daawaynta, daaweynta, waxbarashada, taageerada, iyo saadka:

 • ADHD
 • Neefta
 • Autism-ka iyo xanuunada la midka ah
 • Wadnaha oo istaaga 
 • COPD
 • Cudurka Xididada Wadnaha 
 • Niyad-jabka
 • Sonkorowga
 • Cudurka wadnaha
 • Cagaarshow
 • HIV
 • Dhiig karka ama dhiig karka sareeya
 • Cudurka kelyaha
 • Uurka
 • Cudurka Unugga Dhiigga Cas uu Maqaalin u Ekaado
 • Ciladda isticmaalka maandooriyaha

Baaritaannada indhaha oo joogto ah ayaa muhiim ah. Xubnuhu waxay u qalmaan baarista joogtada ah ee indhaha iyo muraayadaha indhaha ee dhakhtarku qoray. Wac dhakhtarkaaga si aad u ballansato baaritaanka indhaha ee joogtada ah. Waxaad ballan ka qabsan kartaa bixiye kasta oo daryeelka aragga ka qayb qaadanaya. 

Adeegyada soo socda ee aragga waxa loo caymiyay xubnaha da'doodu ka yar tahay 21: 

 • Hal baaris oo indha oo joogta ah sanadkiiba — gudbin looma baahna 
 • Laba iyo tobankii biloodba hal muraayad oo indhood oo dhakhtar qoray 

Adeegyada aragga ee soo socda ayaa lagu daboolay xubnaha da'da 21 iyo wixii ka weyn: 

 • Hal baaris oo indha oo joogta ah labadii sano ba —gudbin looma baahna 
 • Hal muraayad oo muraayadaha indho ah 5 sano kasta

Helitaanka baarista ilkaha ee sannadkiiba waxay muhiim u tahay caafimaadkaaga. Caymiska waxaa ku jira: 

 • Laba baaritaan iyo nadiifin sannad walba oo loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn
 • Raajada qaniinyada hal mar 12 bilood ba iyo hal raajo oo dhamaystiran saddexdii sanaba 
 • Soo celinta yaryar sida buuxinta 
 • Soo celinta waaweyn sida taajajka iyo kanaalka xididka (mid kasta 12 bilood kasta) 
 • Nadiifin qoto dheer iyo daawaynta qaliinka ee cudurka ciridka 
 • Ilkaha qayb ka mid ah ama dhamaan, iyo hagaajinta qaybo ama ilko dhamaan 
 • Suuxinta iyo nitrous oxide (oo loo yaqaan gaasta qosolka) haddii caafimaad ahaan loo baahdo

Mararka qaarkood dadku way ku adag tahay inay u tagaan dhakhtarka ilkaha. Waxaa laga yaabaa inay u nugul yihiin taabashada. Waxaa laga yaabaa inay u baahdaan waqti dheeraad ah ama daryeel dabacsan. Aan kaa caawino sidii aad u heli lahayd dhakhtarka ilkaha ee idinku habboon adiga iyo qoyskaaga.

Xubnaha oo dhan ayaa helaya macaash bilaash ah oo loo yaqaano UHC Doctor Chat. Waa wadasheekaysi maql iyo muuqaal ah oo lala yeesho dhakhtar. Wadasheekaysiga Dhakhtarka ayaa la heli karaa 24/7. Looma baahna wax ballan ah. Isticmaal:

 • Haddii aad qabto su'aalo caafimaad
 • Haddii aadan geli karin si aad u aragto bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga
 • Markaad xannuun dareento
 • Haddii aad ku cusub tahay magaalada oo aadan weli arag dhakhtar maxalli ah
 • Haddii aad dareemayso niyad-jab ama walbahaar

Si aad app-ka u soo dejisato ka raadi UHC Doctor Chat gudaha App Store ama Google Play. Waxaad sidoo kale booqan kartaa www.uhcdoctorchat.com.
 

Ku biir Lataliyaha HERO

HERO waxay u taagan tahay Caafimaadka, Awood-siinta, Kheyraadka, iyo Fursadaha. Codkaaga qiime ayuu leeyahay. Waanu ku dhageysaneynaa. Taasi waa sababta aan xubnaha ugu martiqaadno inay ka soo qaybgalaan kulamadeena Golaha HERO. Golaha HERO waa goob ammaan ah oo ay xubnuhu noogu sheegi karaan sida ay u arkaan caymiska caafimaadkooda. Waxay ku wadaagaan fikrado wax wanaajin kara dhammaan xubnaha. Waxaan ka jawaabi doonnaa su'aalaha aad qabto, inaan dhageysano fikradahaaga, iyo inaan kula wadaagno macluumaad cusub.

Shirarka Golaha Hero waxaa la qabtaa taariikho kala duwan dhammaan Gobolada. Waxaan jeclaan lahayn inaad nagu soo biirto! Nala soo socodsii haddii aad uga qaybgeli karto shakhsi ahaan. Waxaad ugu biiri kartaa telefoon ahaan. Wac Member services si aad u hesho faahfaahino dheeraad ah.

 

Maaraynta daryeelkaaga caafimaad oo keliya ayaa noqon kara mid adag, gaar ahaan haddii aad la tacaalayso dhibaatooyin caafimaad oo badan isku mar. Haddii aad u baahan tahay taageero dheeraad ah si aad u hesho oo aad caafimaad u qabto, waan ku caawin karnaa. Dhammaan xubnahayaga Hoosier Care Connect waxay heli karaan Jiheeyaha Member Service.

Jiheeyahaaga ayaa kaa caawin kara:

 • Fahamka barnaamijka Hoosier Care Connect program
 • Inaad ku hesho macluumaadka qaab kale, sida maqal (CD ama falaash), daabacaad ballaaran ama Farta indhoolayasha
 • Raadinta dhakhtar, dhakhtarka ilkaha ama dhakhtarka indhaha
 • Sharax faa'iidooyinkaaga iyo caymiskaaga
 • Kaala hadlidda barnaamijyada gaarka ah ee aad diyaar u tahay
 • Kugu xiridda maamulaha daryeelka haddii loo baahdo
 • Soo hel ilo kuu dhow si ay kaaga caawiyaan dhibaatooyinka kale sida cuntada, hoyga, gaadiidka, shaqada, dareemida amaanka ama helida waxbarasho
 • Hubi inaad ka warqabto barnaamijyada iyo adeegyada kale ee Gobolka ee aad heli karto, sida SNAP (Barnaamijka Kaalmada Nafaqada ee Dheeraadka ah) ama faa'iidooyinka barnaamijka WIC (Haweenka, Dhallaanka iyo Carruurta)
 • Inaad cusboonaysiiso macluumaadkaaga shakhsiyeed sida cinwaanka, lambarka telefoonka ama iimaylka
 • Hubi inaan ogaano sida aad u jeceshahay in laguula soo xiriiro (Iimayl, telefoon ama boostada)
 • Xallinta arrimaha bixiyayaasha, oo ay ku jiraan daryeelka gaarka ah iyo caafimaadka hab dhaqanka
 • Gacan ka geyso caqabadaha ay sabab u tahay oggolaanshaha hore, lacag-bixinta adeegyada, keenista daryeelka, iyo daryeelka qoyska

Ka wac Jiheeyaha Adeegyada Xubinta Isniinta ilaa Jimcaha laga bilaabo 8 subaxnimo - 8 galabnimo Wakhtiga bari lambarka 1-800-832-4643, ama TTY 711. Lambarka telefoonka waa laga jawaabayaa 24/7 haddii aad baahi degdeg ah u qabto saacadaha shaqada kadib.  

Hel faa'iidooyin iyo taageero dheeraad ah. Waxaad isku hallayn kartaa un.

 • Jirdhiska. Helitaanka bilaashka ah ee goobaha jimicsiga oo badan iyo goobaha jirdhiska onlaynka ah. Xirmooyinka jimicsiga guriga ayaa sidoo kale la heli karaa. 
 • Taleefanka bilaashka lagu waco. Hel telefoon casri ah oo bilaash lagu waco oo wicitaan, farriimo gaagaaban, iyo xog leh. Kaliya booqo mybenefitphone.com
 • Abaalmarinaha Caafimaad qabka. Ku hel abaalmarinno dhammaystirka adeegyada ka hortagga ee muhiimka ah.
 • Internet qiimihiisu jaban yahay. La xiriir Member Services si aad u aragto inaad u-qalanto iyo in kale.
 • U dhigma Dugsiga Sare. Waxaan kaa caawin karnaa inaad hesho shahaadada dugsiga sare. 
 • Waxbarashada caafimaadka. Tababar bilaash ah oo kaa caawinaya hagaajinta caafimaadkaaga.
 • Ka Caawinta Luuqadda. Ku xirnow tarjumaan adoo adeegsanaya Adeegyada Xubinta.
 • Joojinta tubaakada. Tababarayaal iyo sahay kaa caawinaya joojinta isticmaalka tubaakada.
 • Sanduuqa Waxyaabaha Muhiimka ah. Buuxi sahan gaaban oo ku saabsan baahiyahaaga ee aan ahayn kuwa caafimaadka. Soo qaado sanduuq ay ka buuxaan cunto iyo sahay.
 • Cuntada hooyada. Maareeyahaaga daryeelka ayaa isku dubaridi kara gaarsiinta cunnooyinka caafimaadka leh kadib marka laga saaro isbitaalka. 
 • Bogsiinta Beddelka ah. Haddii aad isticmaasho fiitamiino gaar ah, dawooyinka dhirta, duugista ama acupuncture, waxaanu bixinaa ilaa $200 kharashyadaas sanad kasta.
 • Taageerada caafimaadka maskaxda. . App-yada iyo qalabka kaa caawinaya inaad xaaladda ka gudubto markaad niyadjabsan tahay.
 • Wadasheekaysiga Dhakhtarka. Wadasheekaysi maql iyo muuqaal ah la yeelo dhakhtarka 24/7.

La xiriir Jiheeyaha Member Services si aad wax badan u ogaato. Waxaa nala heli karaa Isniinta ilaa Jimcaha, 8 sn. ilaa 8 gn. wakhtiga bari, adigoo soo wacaya 1-800-832-4643, TTY 711.

Bogsiinta Beddelka ah

Mararka qaarkood waxaa jira siyaabo wanaagsan oo lagu dareemo fiicnaan oo laga yaabo inaysan daboolin faa'iidooyinkaaga. Dib ayaan u bixin doonaa lacag dhan ilaa $200 sannad walba. Waxaad u baahan doontaa inaad keento nuqullada rasiidhadaada si aad uga qaybgasho barnaamijkan. Tan waxaa ka mid ah, laakiin kuma koobna:

 • Fiitamiinada iyo macdanta
 • Mindaawaadka
 • Daweynta daliiga
 • Durdurida maqaarka
 • Saliidaha muhiimka ah

Taageerada neefta iyo Neefsasha oo adkaato (COPD)

Waxaan kaa caawin karnaa inaad xakameyso neeftaada ama Neefsasha oo adkaato (COPD).

Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo helitaanka adeegyada ama saadka aad u baahan tahay, la xiriir Member Services. Waan ku caawin karnaa.

 • Hel sahay ama daawooyin
 • Ballan ka qabso dhakhtarkaaga
 • Ku xirnow maamulaha daryeelka si aad u hesho taageero shaqsiyeed

Dooqa dhakhtarka

Waxaad yeelan doontaa bixiye caafimaad oo aasaasiga ah (PMP) kaas oo noqon doona dhakhtarkaaga ugu weyn. PMP gaaga waa qofka aad u aragto daryeelkaaga intiisa badan. Tan waxaa ku jira baaritaannada, daweynta, tallaallada, dhaawacyada fudud iyo walaacyada caafimaad. Kala hadal PMP kaaga wixii walaacyo kale ah ee aad qabtid. PMP-gaaga ayaa kaa caawin kara inaad go'aansato fursadaha kugu habboon.

PMP-gaaga ayaa ah dhakhtarkaaga ugu muhiimsan:

 • Daryeelka ka hortagga ah sida baaritaannada, baarista kansarka iyo tallaalada
 • Daawaynta haddii aad jiran tahay ama aad dhaawacantay
 • U gudbinta dhakhaatiirta takhasuska leh ee xaaladaha qaarkood

Isticmaal Qalabka Raadinta Dhakhtarka si aad u aragto in dhakhtarkaagu ku jiro shabakadeena. Haddii aadan lahayn dhakhtar ama haddii dhakhtarkaagu uusan ku jirin shabakadayada, waxaanu kaa caawin karnaa inaad hesho mid cusub oo kuu dhow. Waad beddeli kartaa PMP-gaaga wakhti kasta.

Xarunta Hawlgelinta Macmiilka

Waxaad yeelan doontaa Jiheeyaha gaarka ah ee Member Service oo laguu qoondeeyay inuu ku caawiyo inta aad safarkaaga daryeelka caafimaadka ku jirto. Jiheeyahaaga ayaa kaa caawin kara adiga:

 • Fahamka barnaamijka Hoosier Care Connect program
 • Raadinta dhakhtar, dhakhtarka ilkaha ama dhakhtarka indhaha
 • Sharax faa'iidooyinkaaga iyo caymiskaaga
 • Kaala hadlidda barnaamijyada gaarka ah ee aad diyaar u tahay
 • Kugu xiridda maamulaha daryeelka haddii loo baahdo
 • Soo hel ilo kuu dhow si ay kaaga caawiyaan dhibaatooyinka kale sida cuntada, hoyga, gaadiid-raaca, shaqada, dareemida ammaanka, ama helida waxbarasho
 • Inaad cusboonaysiiso macluumaadkaaga shakhsiyeed sida cinwaanka, lambarka telefoonka ama iimaylka
 • Hubi inaan ogaano sida aad u jeceshahay in laguula soo xiriiro (Iimayl, telefoon ama boostada)
 • Isla xalliya arrimaha bixiyayaasha, oo ay ku jiraan daryeelka gaarka ah iyo caafimaadka habdhaqanka
 • Gacan ka geyso caqabadaha ay sabab u tahay oggolaanshaha hore, lacag-bixinta adeegyada, keenista daryeelka, iyo daryeelka qoyska

Taageerada Sonkorowga

Haddii aad qabto sonkorow, waxaanu kaa caawin doonaa inaan nolosha kuugu fududeyno. Waxaad heli doontaa daawo, sahay, iyo waxbarasho kaa caawiya inaad gaadho oo aad sida ugu fiican u ahaato. Waxa kale oo lagugu abaalmariyay kaarar hadyad ah qaadashada tillaabooyin fudud oo lagu maareeyo sonkorowgaaga awgeed.

Booqashooyinka Qolka Xaaladda Degdegga ah

Haddii aad leedahay xaalad degdeg ah, tag qolka gargaarka degdegga ah ee kuugu dhow. Kani waa adeeg la daboolay. Uma baahnid wax oggolaansho ah si aad u booqato qolka gargaarka degdegga ah. Inta aad ku sugan tahay qolka gargaarka degdegga ah, waxaad heli doontaa dhammaan adeegyada aad u baahan tahay. Dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka ayaa ku ogeysiin doona marka aad si isku filan u xasilloon tahay oo aad bixi karto.

Waxaa sidoo kale la daboolay adeegyada xasilinta kadib. Kani waa daryeel kasta oo aad hesho ka dib markay xaaladda degdegga ah dhammaato. Haddii aad u baahan tahay baaritaano ama adeegyo dheeraad ah, shaqaalaha qolka gargaarka degdegga ah ayaa wici doona UnitedHealthcare si ay u codsadaan oggolaansho. Tani waxay dhacaysaa oo kaliya markay xaaladaadu xasiloon tahay.

Qalabka iyo agabyada caafimaadka

Caafimaadkaaga iyo badbaadadaada guriga waa muhiim

Qorshahayagu waxa uu cayminayaa qalabka caafimaad ee uu dalbado dhakhtarkaagu. Tan waxaa ka mid noqon kara agabka sida:

 • Sariiraha isbitaalka
 • Haamaha ogsijiinta iyo sahayda
 • Lagu Socdaha ama kuraasta curyaanka

Xubinnimooyinka Jirdhiska

Barnaamijkeena fayoqabka ee Hal Maritaanka waxa uu ku kooban yahay xubnaha da'doodu tahay 18 iyo wixii ka weyn. Waxaad isku dayi kartaa hal ikhtiyaar ama isku day dhammaantooda! Hal koodh ayaa ku siinaya gelitaan bilaash ah:

 • Goobaha jimicsiga ee gobolka oo dhan, sida YMCA iyo Jirdhiska Waqti kasta
 • Barnaamijyada onlaynka ah sida Daily Burn iyo Yoga Works

Waxaan sidoo kale kuu soo diri karnaa qalabka jirdhiska guriga. Qalabkani waxa uu ka kooban yahay qalabka jimicsiga iyo tilmaamaha aad ugu faa'iidaysan karto jimicsigaaga.

Xubnaha ayaa ku biiri kara iyagoo booqanaya YourOnePass.com.

Daryeelka cagaha

Caymiska cagaha waxaa ku jira daryeelka cagaha ee joogtada ah.

Haddii aad qabto sonkorow, daryeelka cagaha ee wanaagsan ayaa kaa caawin kara inaad kahortagto inay dhibaatooyinka ka sii daraan. Waxaan bixinaa imtixaanada loo baahan yahay si ay kaaga caawiyaan in cagahaagu ay qaab fiican leeyihiin.

Taageerada Daryeelka Korinta

Daryeelka korinta waa adeeg ku meel gaar ah oo la siiyo carruurta aan hadda ku sii jiri karin guryahooda sababo ammaan dartood. Waxaan haynaa barnaamijyo lagu caawinayo mas'uuliyiinta iyo carruurta ku jirta daryeelka korinta.

Health Watch waa barnaamij lagu hubinayo in carruurta ku jirta daryeelka korinta uu takhtarkoodu u arko dhammaan baaritaannada iyo daawaynta ku habboon da'da.

United Healthcare's On My Way (OMW) waa qalab loogu talagalay in lagu caawiyo dhalinyarada qaangaarka ah inay ka gudbaan daryeelka korinta una gudbaan qaangaarnimada iyo madaxbannaanida. Qalabkan waxaa laga heli karaa bogga aaminka ah ee xubinta.

Qalabka OMW waxa uu ku xidhi karaa da'yarta daryeelka korinta ee da'da kala guurka ah iyo shaqaalaha taageerada asaaga waxana uu leeyahay qaybo bara xirfadaha soo socda: 

 • Maamulka lacagta 
 • Helida guryaha 
 • Sameysiga codsi 
 • Raadinta shaqo 
 • Codsashada kullijo
 • Dejinta yoolka shakhsiyeed 
 • Madalku waxa kale oo ay siisaa khasnad loogu talagalay dhalinyarada si ay ugu kaydiyaan dukumeentiyada si aamin ah sida shahaadooyinka dhalashada iyo macluumaadka shatiga darawalnimada si ay helidda ugu fududaato ka dib marka ay ka gudbaan daryeelka korinta ilaa qaangaarnimada

Wac Adeegyada Xubinta si aad wax badan uga ogaato kuwan iyo barnaamijyada kale ee taageerada daryeelka korinta.

Barnaamijka Abaalmarinta Bilaashka ah

Abaalmarinno hel markaad naftaada daryeesho. Abaalmarinnadu way isbaddali karaan. Wac Adeegyada Xubinta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. Waxaad heli kartaa kaarka hadiyada ee hawlaha ah sida:

 • Booqashada dhaqtarka ilkaha (oo sannadkiiba mar la isa siiyo, da’aadda)
 • Jooji isticmaalka tubaakada (waxaa la heli karaa hal mar)
 • Hagaag soo booqo adoo wata cunugaaga PMP-giisa (oo lagu abaal mariyo sannadkiiba mar, da’aadda 3-21)
 • Baaritaanka sannadlaha ee dadka waaweyn (waxaa la siiyaa hal mar sannadkiiba, kuwa da'doodu tahay 20 iyo ka weyn)
 • Booqashada dabagalka ah ee adeeg bixiyaha 7 maalmood gudahooda ka dib booqashada qolka gargaarka degdega ah ee loogu talagalay dadka khamriga ama daroogada isticmaalay (la heli karo hal sanadkiiba)
 • Booqashada bixiyaha dabagalka ah ee 30 maalmood gudahooda ka dib booqashada qolka gargaarka degdega ah ee loogu talagalay dadka khamriga ama daroogada isticmaalay (la heli karo hal mar sanadkiiba)

Healthy First Steps™

Markaad uur leedahay, waxaad caawimaad iyo talo ka heshaa qaraabadaada iyo asxaabtaada. Haddana uur kastaa wuu ka duwan yahay. Barnaamijkan ayaa kaa caawin doona inta aad uurka leedahay. La xiriir Member Services si aad u bilowdo.

Waan kaa caawin karnaa:

 • Inaad hesho dhakhtarka hooyada iyo dhallaanka labadaba
 • Wax ka baro nafaqeynta, jirdhiska iyo badqabka
 • Hel alaab idinka caawinaysa adiga iyo dhallaankaaga inaad bilawdaan safarka caafimaadqabka

U dhigma Dugsiga Sare (HSE)

Lagama dib dhacsano in la dhammeeyo dugsiga sare goor dambe. Waxaan kaa caawin karnaa inaad hesho Waxbarasho U-dhiganta Dugsiga Sare (HSE). Barnaamijkani waa bilaash. Xubin kasta oo jira da'da 16 ama ka weyn wuu ka qayb noqon karaan barnaamijkan.

Kala xiriir Member Services wixii macluumaad dheeraad ah.

Adeegyada guriga ah ku salaysan

Qalitaanka ama jirro halis ah kadib—ama haddii aad naafo tahay—waxaa laga yaabaa inaad u baahato caawimaad dheeraad ah in lagaa siiyo hawl-maalmeedka. Ansixinta, oo uu amro dhakhtarkaaga, qorshaheenu wuxuu daboolayaa:

 • Adeegyada kalkaalinta xirfadeed ee waqtiga xaddidan 
 • Daawaynta khaaska ah, oo ay ku jiraan daawaynta jirka, Dawada hadalka-afka iyo daawaynta shaqada 
 • Agabka Caafimaadka

Isbitaal Dhigista

Qorshahani waxa uu bixinayaa dhammaan kharashyada joogitaanka isbitaalka la xiriira, si aad diiradda u saarto nasashada iyo bogsashada.

Qorshahayagu waxa uu daboolaa:

 • Daryeelka bukaan-jiifka
 • Daryeelka bukaan-socodka
 • Shaybaadhka, raajada iyo baadhitaanada kale

Ka dib markaad isbitaalka ka baxdo, keligaaga ma tihid. Waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawino inaad hesho daryeel kasta oo dabagal ah oo loo baahan yahay si aad ugu sii wadato bogsashada guriga.

Shakhsiyaadka Baahiyaha Gaarka ah qaba

Waxaan haynaa adeegyo badan oo taageera shaqsiyaadka baahiyaha gaarka ah qaba. Waxaan halkaan u joognaa inaan hubinno in: 

 • Jiheeyaha Member Services si uu u noqdo hagahaaga gaarka ah oo kaa caawiya inaad socodsiiso nidaamka daryeelka caafimaadka 
 • Aad hesho Caawinta si aad u hesho dhammaan adeegyada aad u baahan tahay 
 • Lagaa Taageero baahiyaha bulshada, sida guriyeynta, fursadaha shaqo, iyo cunto caafimaad leh 
 • Lagaa Caawiyo gaadiidka aadidda iyo ka soo noqoshada ballamaha daryeelka caafimaadka 
 • Aad ku hesho macluumaad qaababka aad u baahan tahay

Waxaan sidoo kale siinaa daryeelka ilkaha ee gaarka ah xubnahayaga ay dhibayso taabasho. Fadlan la xiriir Jiheeyaha Member Services si aad wax badan u ogaato.

Internetka oo ah Kharash Jaban

Waad codsan kartaa qiimo-dhimisyadaan:

 • Ilaa $30 bishiiba oo kuwajahan adeegga internetka
 • Ilaa $75 bishiiba oo loogu tala galay qoysaska u qalmaya dhulalka Qabaailka
 • Qiime-dhimis hal jeer ah oo dhan ilaa $100 oo looga soo gadanayo laabtoob, kombuyuutar, ama taableet bixiyeyaasha ku jira shabakadda

Helitaanka internetku waxaa uu leeyahay faaiidooyin badan. Waxaad heli kartaa booqashooyin fogaan-arag ah, casharro ayaad qaadan kartaa, waxaadna ku xirnaan kartaa qorshaha caafimaadkaaga. Dhammaan xubnaha Hoosier Care Connect waxay u qalmaan barnaamijkaan.

Daryeelka Cudurka Kelyaha

Cudurka kelyuhu waa xaalad caafimaad oo halis ah. Ka dib marka kelyuhu joojiyaan shaqada, daaweyn joogto ah, oo loo yaqaan sifeynta kelyaha ama xubin beerid loo baahan yahay si loo noolaado. Sifeyntu waxay isticmaashaa mishiin si ay dhiiga ugu nadiifiso si sax ah

Qorshahayagu waxa ka mid ah:

 • Kelyo-sifaynta
 • Daawooyinka
 • Waxbarashada iyo taageerada caafimaadka
 • Xubinta xubinta taranka haddii loo baahdo

Shaybaarka & Raajooyinka

Ogaanshaha waxa khaldan iyo in la helo goor hore ayaa wax walba saamayn karta. Qorshahayagu waxa uu daboolaa:

 • Shaybaadhka iyo tijaabada
 • Raajitooyinka, iskaanada iyo sawir-qaadista kale

Waxaanu kaa caawin doonaa inaad hesho macluumaadka aad u baahan tahay si aad u horumariso caafimaadkaaga ama aad u dareento sida ugu fiican

Ka caawin Luqad

Si aad si fiican idiinku caawiso walaacyadaada caafimaad, adiga iyo dhakhtarkaagu waxaad u baahan tihiin inaad is fahantaan. Kuwa aan ku hadlin -Ingiriisi, hawshani waxay noqon kartaa mid aad u adag. Waxaan kuu diyaarin karnaa turjumaan inuu joogo ballamahaaga caafimaad. Waxaan rabnaa inaan kaa caawino dhimista caqabadaha luqadda ee u dhexeeya adiga iyo dhakhtarkaaga.

Waxaan sidoo kale leenahay Jiheeyaha Member Service oo ku hadla in ka badan hal luuqad. Waxaa laga yaabaa inaan hayno qof ku hadla luuqadaada. Waxaad sidoo kale ku xirnaan kartaa adeegayaga turjubaanka kaasoo caymiska ku bixiya wax ka badan 240 luuqadood.

Baarista rasaasta carruurta

Sunta rasaastu waa khatar. Haddii aan lagu daweyn carruurta yaryar, waxay keeni kartaa dhibaatooyin waqti dheer ah. Leedhka waxa laga heli karaa 

 • Rinjiyeynta 
 • Ciid 
 • Boodhka 
 • Hawada 
 • Dheriga

Baadhitaan dhiig oo gaar ah ayaa takhtarkaagu amrayaa si loo hubiyo sumowga rasaasta. Imtixaanka waxaa badanaa la bixiyaa inta u dhaxaysa da'da 6 bilood iyo 2 sano. Haddii ilmahaaga aan la baarin, dhakhtarkaagu waxa laga yaabaa inuu rabo inuu tijaabiyo ilaa da'da 6 sano. Tijaabooyin dheeraad ah ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto haddii ilmahaagu laga helay sunta isugayska ah. La xiriir Adeegyada Xubinta, wixii macluumaad dheeraad ah. Waxa kale oo aad la hadli kartaa dhakhtarka ilmahaaga booqashadooda soo socota.

Daawooyinka

Helitaanka daawooyinka dhakhtarku qoro waa qayb muhiim ah oo ka mid ah daryeelka caafimaadkaaga. Haddii dhakhtarkaagu kuu qoro daawo ku qoran liiska daawooyinka la daboolo (PDL) waa la caymiyaa. Haddii dawadaadu aan lagu tixin PDL-ka, bixiyaha daryeelkaaga ayaa codsan karaa daawo kale oo ku qoran PDL-ka. Waxaan ku bixin karnaa lacagta daawooyinka kale oggolaansho hore.

Waxaad dib uga heli kartaa daawooyinkaaga farmashiye kasta ee ku jira shabakadeena. Qaar badan ayaa la heli karaa 24 saac maalintii, 7 maalmood isbuucii. Si aad u hesho liiska farmashiyeyaasha, isticmaal diiwaanka bixiyahaaga ama booqo myuhc.com/CommunityPlan/MN.

Haddii ay dhibaato kaa haysato helitaanka daawooyinkaaga wac Member Services. Farmashiistahaaga ayaa sidoo kale wici kara xafiiska caawinta ee farmashiga. Wac telefoonka ku yaala gadaasha kaarkaaga aqoonsiga (ID).

sahay macaash ee 90 maalmood ah
Xubnaha waxay dib u heli karaan sahayda 90-ka maalmood ah ee daawooyinka in la joogteeyo tahay. Daawooyinka joogtada ah sida caadiga ah waa daawooyinka aad si joogto ah ugu qaadato xaalad daba-dheeraatay ah ama muddo-dheer. 

Markaad haysatid sahay 90-maalmood ah, uma baahnid inaad hesho buuxin bil kasta. Si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah, la hadal dhakhtarkaaga ama farmashiistaha. Si aad u hesho liis dhamaystiran oo daawooyinka ku jira macaashyadan, ka wac Member Services lambarka 1-800-832-4643, TTY 711.

Khadka Taleefanka Kalkaaliyaha

Su'aalaha caafimaadka ayaa lagu weydiin karaa waqti kasta. Markaad qabto su'aalo ku saabsan caafimaadkaaga, waxaad wici kartaa kalkaaliyaha 24 saac maalintii, 7 maalmood isbuucii: 1-866-801-4407, TTY 711.

Kalkaaliyeyaasheena way:

 • Dhageysan doonaan astaamaha.
 • Kaa caawinta is-daryeelka
 • La talin haddii aad daryeel ka heli karto booqashadaada xigta ee dhakhtarka ama aad u baahatahay xarunta daryeelka degdegga ah
 • Kaa caawin doonaan inaad ogaato goorta ay tahay inaad aadid qolka gargaarka degdega ah..

Adeegyada Taleefanka

Ma u baahan tahay taleefanka gacanta? Barnaamijkeena waxa uu bixiyaa hadal, farriin-qoraal, iyo xog aan xadidnayn. Booqo www.mybenefitphone.com oo codso maanta.

Jooji Isticmaalka Baddeecooyinka La dhuuqo ama Tubaakada

Joojintu way adag tahay, balse waan kaa caawin karnaa. Ma ogtahay in 20 Daqiiqado kadib markaad joojiso, garaaca wadnahaagu inuu hoos ugu dhacayo heerka caadiga ah? Iyo 24 saacad gudaheeda kadib markaad joojiso heerka kaarboonmoonoksaydh dhiigaaga ayaa caadi ku soo noqonayo.

Kala hadal dhakhtarkaaga wax ku saabsan joojinta. Waxaad sidoo kale farriin gaaban u diri kartaa READY ku socota 34191. Ama wac 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) si aad u hesho tababar bilaash ah, la-talin iyo sahay kaa caawinaysa inaad iska joojiso. Inta lagu jiro 2023, hel kaarka hadiyadda $25 marka aad dhammaystirto barnaamij kasta oo joojinta sigaarka ah. 

Barnaamijka Xulashada Saxda ah

Barnaamijka Xulashada Saxda ah waa barnaamij kaa caawinaya inaad samayso go'aamo caafimaad oo wanaagsan.

Haddii laguu doorto Barnaamijka Xulashada Saxda ah, waxaad yeelan doontaa hal bixiye caafimaad oo aasaasiga ah (PMP), hal farmashiye, iyo hal maamule daryeel. Kooxdan khubarada ah ayaa kaa caawin doona inaad hesho daryeelka caafimaadka saxda ah wakhtiga saxda ah iyo goobta saxda ah.

Fadlan wac Adeegyada Xubnaha wixii macluumaad dheeraad ah.

Self Care

 • Self Care. The Self Care app gives you emotional health tools to help you feel better. Check out meditations, breathing exercises, videos, blogs and more. You’ll get personalized content. And the Self Care app is flexible. Use it when and where you want to.
 • Daily mood tracking. Answer daily questions to record your current mood, find patterns and check your progress.
 • Meditation tools. Explore classic methods of relaxation — like deep breathing and imagining something positive — when you need them.
 • Collections. Build life skills with content, tools and resources for the stuff that matters most to you.
 • Personalized roadmap. Track your progress, set goals and make strides through weekly check-ins.
   

Xabado iyo Tallaal

Tallaabooyinka caadiga ah waxay kaa caawinayaan inay jirro kaa difaacdo.

Qorshahayagu waxa uu daboolaa:

 • Cirbadaha iyo tallaallada ay ku taliyaan PMP-gaaga
 • Tallaalada Hargabka
 • Tallaalada iyo garoojooyinka xoojinta ah ee COVID-19
 • Tallaalka oofwareenka/burunkiitada
 • Tallaalada kor cuncunka

Adeegyada Daawaynta.

Daaweynta jirka, shaqada iyo hadalka waxay kaa caawin kartaa inaad ka soo kabato dhaawac halis ah ama jirro, ama si fudud u yeelato awood buuxda.

Dhakhtarkaaga ayaa kuu dalban kara daawaynta haddii loo baahdo. Tani waxaa ka mid ah:

 • Daaweynta Shaqo ahaaneed
 • Daaweynta jireed
 • Daaweynta hadalka
 • Daaweynta guriga dhexdiisa

Gaadiid-raaca

Haddii aad u baahan tahay gaadiid, macaashyadaada waxaa ka mid ah gaadiid-raac. Waxaan daboolnaa safarrada lagu aado:

 • Balamaha caafimaadka
 • Keydka cuntada
 • Farmashiyaha
 • Ballamaha WIC
 • Ballamaha u-qalmida Medicaid

Raacida sharciyadaan fudud ayaa kaa caawin doona inaad hesho gaadiid: 

 • Wac 3+ maalmo ganacsi wakhti ka hor 
 • Wac 1-800-832-4643, TTY 711 si aad u ballansato gaadiid 
 • Haddii aad baajiso booqashadaada, wac 1-800-832-4643 si aad u joojiso gaadiid-raacaaga 
 • Hayso oo diyaar ka dhigo kaarkaaga aqoonsiga xubintaada 
 • Gaadiidka waxaa la raacaa marka la oggolaado oo keliya 
 • Ogow ciwaanka bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga iyo taariikhda iyo waqtiga ballantaada 
 • Si gaar ah u sheeg halka aad u baahan tahay inaad gaadiidka u raacdo 
 • Booqashadaada kadib, wac si aad ugu raacdo guriga 
 • Haddii dhakhtarkaagu ku siiyo rijeeto, waxaad mari kartaa farmashiyaha si aad u hesho 
 • Nala soo socodsii haddii aad qabto baahiyo gaar ah sida gure-gure 
 • Xubnaha da'doodu ka yar tahay 16 waa inuu waalid ama mas'uul la socdaa iyaga 
 • Gaadiid-raaca wuxuu koobnaan karaa bixiye adiga kuu dhow

Waxa sidoo kale aad u qalmi kartaa kaarka baska ama lacag-celinta la raacida baabuur saaxiibada iyo qoyska. Wac Member Services si aad u ballansato gaadiid ama weydii su'aalo ku saabsan helitaanka adeegyada gaadiid-raaca.

Adeeggan waxaa loogu talagalay raacitaanka horay loo sii qorsheeyay. Haddii aad qabto xaalad degdeg ah oo nafta halis gelinaysa, wac 911. Ambalaas ayaa lagu siin doonaa haddii aad u baahan tahay in isbitaalka laguu diro.

Booqashooyinka Wanaagsan

Booqashooyinka wanaagsan ee dhakhtarkaaga ayaa kaa caawin kara inaad caafimaad qabtid. Booqashooyinkani waxay ku dhici karaan dhibaatooyin caafimaad goor hore, si loo daweeyo. Waa inaad aragto PMP-gaaga sannad kasta si caafimaadkaaga loo baaro, xitaa haddii aadan xanuunsanayn ama astaamahaaga la xakameynayo. Adeegyada ka hortagga waxaa ka mid ah:

 • Baaritaannada dadka waaweyn iyo carruurta
 • Daryeelka ilmaha wanaagsan
 • Daryeelka haweenka uurka leh
 • Tallaabooyinka joogtada ah iyo tijaabooyinka
 • Baaritaanada kansarka

Ma jirto wax lacag ah oo ka mid ah daryeelka ka hortagga.

Dhigaalada Xubinta

Ilaha Xubinta (fur daaqada modeelka)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink