U gudub tusmada ugu weyn
Tusmada Ugu Weyn

Sida La iskaga Diiwangeliyo UnitedHealthcare Hoosier Care Connect

Hel daryeelka caafimaadka aad u-qalanto.

Hoosier Care Connect waa barnaamij u adeega xubnaha da’da ah, indhoolaha ama naafada, oo ay ku jiraan carruurta la korsado iyo qaybaha Gobolka.

Qorshahan waxaa laga heli karaa Indiana gobolada oo dhamaan.

Sida la iskaga diiwaan geliyo

Eeg haddii aad u qalanto diiwaangelin:

Onlaynka:

Booqo mareegta GobolkaIndiana 

Wac:

Fool-ka-fool ahaan:

Booqo xafiiska FSSA ee deegaanka. Raadi xafiis kuu dhaw.

Ma u baahan tahay Caawin?

Khubarada Qorshahayaga Hoosier Care Connect ayaa ka jawaabi kara su'aalaha waxayna kaa caawin karaan isdiiwaangelinta.

Naga soo wac lacag la'aan lambarka 1-800-832-4643, TTY 711­
8 sn.–8 gn. Waqtiga ET, Isniinta-Jimcaha.

Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa adeegyada turjubaanka, oo ay ku jiraan Luqadda Dhegoolayaasha ee Mareykanka.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink