U gudub tusmada ugu weyn
Tusmada Ugu Weyn
Image of happy family mother and little daughter hugging while having breakfast at home in morning

Sida la iskaga diiwaangeliyo qorshaha Medicaid

La Soo Geliyay: Ogosto 16, 2023

Taariikhda Ugu Dambaysay ee La Cusbooneysiiyay: Ogosto 17, 2023

Marka ay timaado iska diiwaangelinta qorshaha Medicaid, waxaa jira 2 tillaabooyin muhiim ah. Marka hore, waxaad u baahan doontaa inaad u gudbiso codsi wakaaladda Medicaid ee gobolkaaga. Marka codsigaaga la oggolaado, tallaabada labaad waa inaad doorato qorshaha caafimaadka Medicaid ee aad rabto. Gobolladu waxay caadi ahaan bixiyaan 2, 3 ama xitaa qorshayaal caafimaad oo Medicaid ah oo ka badan oo laga kala doorto. Mararka qaarkood gobolku wuxuu si toos ah dadka ugu diiwaangelin karaa qorshaha Medicaid. Laakiin haddii taasi dhacdo, waxaa laga yaabaa inaad bedelato. (Hoos ka eeg wax badan oo ku saabsan is-diiwaangelinta tooska ah.)

Si aad u aragto qorsh-aha (yaasha) Medicaid ee UnitedHealthcare ee laga heli karo meesha aad ku nooshahay, ku raadi adigoo galinayo baaqa boostada. Bogga “Faahfaahinta Qorshaha (Plan Details)”, waxaad ka heli doontaa xiriiriyaha mareegta ee wakaalada Medicaid ee gobolkaaga.

Maxaa macluumaad ah ee aad iiga baahan tihiin si aan u codsado Medicaid?

Gobol kastaa wuxuu u baahan yahay macluumaad gaar ah si loo buuxiyo codsiga Medicaid. Waa inaad diyaar u ahaataa inaad bixiso macluumaadka sida:

Macluumaadka shaqsiyeed

  • Macluumaad ku saabsan xubnaha qoyska (magaca, taariikhda dhalashada iyo Lambarka Sugnaanta Bulshada)
  • Caddaynta dhalashada

Macluumaadka Maaliyadeed

  • Macluumaadka kirada ama amaahda guriga
  • Kharashyada (korontada iyo biyaha, xanaano-maalmeedka, iwm.)
  • Macluumaadka gaadiidka
  • Xisaabaadka bangiga
  • Dakhliga (jeegaga mushaarka)

Macluumaadka caafimaadka

  • Caddaynta naafanimada ama diiwaannada caafimaadka ee muujinaya xaalad caafimaad oo waarta
  • Biilasha caafimaadka ee ugu dambeeyay

Waxaad iska diiwaangelin kartaa Medicaid wakhti kasta inta lagu jiro sanadka

Goorma ayaad iska diiwaangelin kartaa Medicaid?

Waxaad iska diiwaangelin kartaa Medicaid wakhti kasta inta lagu jiro sanadka. Waxaa la mid ah Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta (CHIP). Haddii noloshaadu is beddeshay, sida guursi ama u guuridda gobol kale, waxaad u qalmi kartaa Medicaid oo waa inaad isla markiiba dalbataa. Haweenka uurka leh waa inay dalbadaan isla marka ay ogaadaan. Caymiska uurka ee Medicaid ayaa diyaar u ah inuu kaa caawiyo inaad caafimaadkaaga adiga iyo ilmahaaga ku ilaalisaan inta aad uurka leedahay iyo wixii ka dambeeya. Ilmahaaga dhawaan dhashay si toos ah ayaa looga diiwaan gelin doonaa Medicaid, sidoo kale.

Goorma ayaad bedeli kartaa qorshahaaga Medicaid?

Ka dib marka ugu horraysa ee aad isu diiwaangeliso xubin cusub oo Medicaid ah, waxaad caadi ahaan haysataa 90 maalmood si aad u bedesho qorshahaaga. Haddii aadan dooran qorshe caafimaad, gobolkaagu wuxuu kuu meelayn doonaa qorshe. Intaa ka dib, xubnaha Medicaid waxay bedeli karaan qorshahooda caafimaad hal mar sannadkii. Wakaaladda Medicaid ayaa ku ogeysiin doonta goorta aad bedeli karto caymiskaaga.

Waa maxay isdiiwaangelinta tooska ah ee Medicaid?

Is-diiwaangelinta tooska ah (sidoo kale loo qoondaynta tooska ah) waa marka gobolku si toos ah ugu meeleeyo koox dad ah qorshe gaar ah oo Medicaid ah. Tani waxay dhici kartaa haddii shirkadda caymiska caafimaadku ay joojiso bixinta qorshaha Medicaid ee goob gaar ah. Ama marka qorshe caafimaad oo cusub la helo. Haddii qof si toos ah loogu qoondeeyey qorshe oo ay go'aansadaan inay doorbidayaan qorshe ka duwan Medicaid, waxay heli doonaan 90 maalmood oo ay ku beddelaan.

Ma qasab baaa inaad dib iskugu diiwaangeliso Medicaid sannad kasta?

Medicaid iyo xubnaha CHIP waxay u baahan yihiin inay cusboonaysiiyaan caymiskooda sannad kasta. Waa habka ay gobolladu ku hubiyaan in dadka is-diiwaangeliyay ay weli buuxinayaan shuruudaha si ay u helaan dheefaha Medicaid. Habkan waxa kale oo loo yaqaan dib-u-xaqiijinta Medicaid. Dadka qaarkiis waxay sidoo kale ugu yeeraan dib isugu diiwaangelinta Medicaid.

Intii lagu jiray masiibada COVID-19, shuruudaha dib-u-cusboonaysiinta Medicaid ayaa si ku meel gaar ah loo joojiyay. Laakiin, laga bilaabo Abriil 1, 2023, gobolladu waxay bilaabeen inay dib u eegaan u-qalmitaanka sannadlaha ah ee Medicaid iyo CHIP mar labaad.
 

Waxaan kugu hagi doonaa tallaabo kasta

Isticmaal lambarkaaga baaqa boostada si aad u hesho qorshaha Medicaid UnitedHealthcare ee aaggaaga. Bogga "Faahfaahinta Qorshaha (Plan Details)", waxaad ku arki doontaa liiska buuxa ee dheefaha, iyo dheefaha kale ee faa'iidada lagu kordhiyay* ee aad ka heli karto keliya UnitedHealthcare. Markaad hesho qorshaha aad rabto, guji badhanka "Tallaabooyinka Is Diiwaangelinta (Steps to Enroll)". Taasi waxay ku geyn doontaa bog leh tilmaamo gaar ah iyo macluumaadka xiriirka si aad u codsato caymiska Medicaid ee gobolkaaga.

*Macaashyada, sifooyinka iyo/ama aaladaha way ku kala duwan yihiin qorshe/aag kasta. Xaddidaadyada, ka-dhaafitaanada iyo/ama xannibaadyada shabakadeed ayaa laga yaabaa in lagu soo dabaqo. Macaashyada OTC waxay leeyihiin waqti go'an oo ay dhacayaan. Wac qorshaha ama dib-u-eegCaddaynta Caymiskaaga (EOC) wixii macluumaad dheeraad ah.

Qorshe noocee ah ayaan aniga u qalmaa?

Ka jawaab dhawr su'aalood oo degdeg ah si aad u aragto nooca qorshaha ee adiga si wanaagsan kugu habboon.

Hel qorshayaasha Medicaid ee kajira aaggaaga

Medicaid ama faaiidooyinka laga helo qorshaha labada caymis ee loo qalmo way isbeddeli karaan iyadoo ay ku xiran tahay halka aad ku nooshahay. Ku raadi adigoo isticmaalaya koodhka cinwaankaaga si aad u hesho qorshaha saxda ah ee dabooli kara baahiyaha daryeelka caafimaadkaaga.

Diiwaangelinta

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink