U gudub tusmada ugu weyn Tusmada Ugu Weyn

Suaalaha inta badan la isweydiiyo ee Medicaid (FAQs)

Miyaad raadineysaa macluumaadka ku saabsan Medicaid? Waxaan halkaan u joognaa inaan wax caawinno. U hel jawaabo su'aalaha guud ee ku saabsan Medicaid-laga bilaabo yaa u qalma ilaa sida loo codsado iyo in ka badan.

Uqalmitaanka Medicaid

Medicaid waa barnaamij ay leeyihiin dawladda dhexe iyo gobolka oo siiya caymiska daryeelka caafimaadka dadka u-qalma. Gobol kasta wuxuu leeyahay barnaamijka Medicaid oo u gaar ah, balse dawladda dhexe waxay leedahay xeerar ay tahay in dhammaan gobolladu raacaan. Dawladda dhexe waxay sidoo kale bixisaa ugu yaraan kala bar maalgelinta si loo buuxiyo shuruudahooda Medicaid. Ogoow wax badan oo ku saabsan waxa Medicaid yahay iyo wuxuu caymiyo.

Dhammaan gobolada, Medicaid waxay wuxuu ka bixiyaa caymiska caafimaadka ee loogu talagalay qaar ka mid ah dadka dakhligoodu hooseeyo, qoysaska iyo carruurta, haweenka uurka leh, waayeelka, iyo dadka qaba naafonimada. Gobolada qaarkood, Medicaid wuxuu caymiyaa dhammaan dadka qaangaarka ah ee dakhligoodu hooseeyo ilaa heer dakhli oo cayiman.

Shuruudaha saxda ah ee lagu heli karo Medicaid waxay ku xiran yihiin halka aad ku nooshahay. Si aad u ogaato inaad u-qalanto Medicaid ka jira gobolkaaga, booqo mareegta Medicaid ee gobolkaaga. Kadib hubi shuruudaha u-qalmitaanka.

Waxaad ka heli doontaa xiriiriyaha mareegta ee wakaalada Medicaid ee gobolkaaga bogga "Faahfaahinta Qorshaha" ee loogu talagalay qorshe kasta ee ay bixiyaan UnitedHealthcare Community Plan. Si aad u aragto qorshayaasha ceymis ee laga heli karo aaggaaga, fadlan isticmaal sanduuqa raadinta ee ku yaala hoosta boggan.

Haa, ilaa iyo inta aad ka buuxinayso u-qalmitaanka Medicaid ee gobolkaaga. Haddii aad qaadato Caymiska Naafada ee Lambarka Soshal Sekuuritiga (SSDI) iyo haddii kaleba ma beddelayso taasi uqalmitaankaaga Medicaid. Helitaanka SSDI dartii waxaad si toos ah ugu qalmi doontaa Medicare, laakiin waxaa jira wakhti sugitaan. Waxay u badan tahay inaad u baahan doonta inaad sugto 2 sannado ka dib markaad u qalanto dheefaha naafada Soshal Sekuuritiga ka hor inta aadan helin Medicare.

Ogow wax badan oo ku saabsan naafada Lambarka Soshal Sekuuritiga iyo Medicaid iyo Medicare.

Iska-diiwaangelinta Medicaid

Markaad codsanayso Medicaid, waxaa lagaaga baahan doonaa inaad buuxiso foom codsi ah. Gobolo kala duwan ayaa leh shuruudo kala duwan oo loogu talagalay Medicaid. Waxay u badan tahay in lagaaga baahdo dukumentiyo kala duwan, sida:

Macluumaadka shaqsiyeed

 • Macluumaad ku saabsan xubnaha qoyska (magaca, taariikhda dhalashada iyo Lambarka Sugnaanta Bulshada)
 • Caddaynta dhalashada

Macluumaadka Maaliyadeed

 • Macluumaadka kirada ama amaahda guriga
 • Kharashyada (korontada iyo biyaha, xanaano-maalmeedka, iwm.)
 • Macluumaadka gaadiidka
 • Xisaabaadka bangiga
 • Dakhliga (jeegaga mushaarka)

Macluumaadka caafimaadka

 • Caddaynta naafanimada ama diiwaannada caafimaadka ee muujinaya xaalad caafimaad oo waarta
 • Biilasha caafimaadka ee ugu dambeeyay

Waxaad u baahan doontaa inaad ka codsato wakaaladda gobolka ee maarayso barnaamijka Medicaid ee ka jira gobolkaaga. Si aad u aragto qorshayaasha ceymis ee laga heli karo aaggaaga, fadlan isticmaal sanduuqa raadinta ee ku yaala hoosta boggan.

Waxaad codsan kartaa Medicaid ama CHIP (Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta) wakhti kasta gudaha sannadka oo dhan.

Barnaamijka Medicaid ee gobol kasta waxaa maamula maamulka gobolka ee gobolkaas. Iyadoo gobolada qaarkood laga yaabo inay bixiyaan noocyo kala duwan oo qorshooyinka Medicaid ah, qorshe kastaa wuxuu caadi ahaan u yahay qof gaar ah (sida carruurta, qoysaska ama dadka waaweyn ee dakhligoodu hooseeyo). Uma badna inaad bedeli karto qorshahaaga Medicaid ama aad u bedesho qorshe kale oo Medicaid ah ilaa xaaladaada nololeed isbedesho ma ogiye. (tusaale ahaan haddii aad guursato ama aad uur yeelato). Waxaad codsan kartaa Medicaid wakhti kasta sanadka oo dhan.

Waxaad ka heli doontaa xiriiriyaha mareegta ee wakaalada Medicaid ee gobolkaaga bogga "Faahfaahinta Qorshaha" ee loogu talagalay qorshe kasta ee ay bixiyaan UnitedHealthcare Community Plan. Si aad u aragto qorshayaasha ceymis ee laga heli karo aaggaaga, fadlan isticmaal sanduuqa raadinta ee ku yaala hoosta boggan.

UnitedHealthcare waxay ku bixisaa qorshayaasha Medicaid goboladan:

Arizona, California, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

*Laga bilaabo Febraayo 2022

**Lagama helayo dhammaan gobollada

Caymiska iyo dheefaha Medicaid

Gobol kasta wuxuu maamulaa barnaamijkiisa Medicaid marka waxa ay Medicaid daboolaan way isbedeli karaan gobol ka gobol. Balse waxaa jira adeegyo ay tahay in gobol kasta uu ku daboolo barnaamijkiisa Medicaid sida sharciga dawladda dhexe qabo. Kuwaani waxaa loo yaqaanaa macaashyada khasabka ah. Goboladu waxay sidoo kale dooran karaan inay bixiyaan macaashyada kale ee hoos yimaada Medicaid. Kuwaani waxaa loo yaqaanaa macaashyada ikhtiyaariga ah.

Macaashyada Medicaid ee khasabka ah waxaa ka mid ah:

 • Daryeelka Isbitaal ee Bukaan-jiifka
 • Kalkaalinta xirfadlaha ee muddada gaaban ee bukaan-jiifka ama daryeelka xarunta baxnaaninta
 • Adeegyada dhakhtarka
 • Daryeelka bukaan-socodka ee isbitaalka ama rugta caafimaadka
 • Adeegyada shaybaarka iyo Raajada
 • Daryeelka caafimaad ee guriga ee mudada gaaban (waxaa bixisa wakaalada daryeelka caafimaadka guriga)
 • Adeegyada ambalaaska
 • Daawooyinka dhakhtarku qoro ee loogu talagalay dadka aysan daboolin Medicare

Macaashyada ikhtiyaariga ah ee ay bixiyaan gobollada qaarkood waxaa ka mid noqon kara:

 • Baaritaanada iyo muraayadaha indhaha
 • Baaritaanada maqalka iyo aaladaha maqalka
 • Daryeelka ilkaha
 • Baaritaanada kahortagga ah
 • Daaweynta jireed (ka baxsan waxa lagu bixiyo Medicare)
 • Gaadiid-raac aan degdeg ahayn oo lagu tago iyo looga imaado daawaynta caafimaadka
 • Qaar ka mid ah daawooyinka dhakhtarku qoro oo aysan daboolin Medicare
 • Qaar ka mid ah daawooyinka uusan dhakhtarku qorin, oo ay ku jiraan fiitamiinada qaarkood
 • Daryeelka kalagoysyada lafaha

Medicaid waa barnaamij daryeel caafimaad oo heer gobol ah oo ay maamusho dawlad-goboleed kasta. Si kastaba ha ahaatee, dawlad-goboleedyadu ma bixiyaan caymis caafimaad. Dawlad-gobaleedyadu waxay qandaraas la galaan shirkadaha caymiska ee gaarka loo leeyahay sida UnitedHealthcare si ay u siiyaan caymiska caafimaadka samadheefsadayaasha Medicaid iyo barnaamijyada kale ee daryeelka caafimaadka ee dawladda. Qorshayaashayada caafimaad ee ay dawladu maalgaliso waxay ku shaqeeyaan magaca UnitedHealthcare Community Plan.

Inta badan, Medicaid waa bixiyaha ugu dambeeya oo la maciinsado. Taas macnaheedu waa in Medicaid ay bixin doonaan lacagta kadib marka bixiyaha kale uu dhiibo qaybtiisa adeegyada la bixiyo. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay Medicare ama nooc kasta oo ka mid ah caymiska daryeelka caafimaadka ee gaarka ah, Medicaid waxay had iyo jeer ahaan doonaan bixiyaha labaad. Bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ayaa marka hore lacagta ku soo dallici doona bixiyaha aasaasiga ah, oo Medicaid ayaa bixin doonaan waxa soo hara. Taasi waa sababta dadka isku diiwaangaliyay Medicaid ay tahay inay sheegaan inay haystaan ilo kale oo caymis ah.

Inta badan, Medicaid waxay bixisaa kharashka buuxa ee adeegyada la daboolo, marka dadka haysta Medicaid ma ahan inay bixiyaan carbuunta caymiska ee billaha ah ama lacag kasta oo caymis ee la jaro. Balse waxaa ka jira ka-dhaafitaano iyo sharciyo kala duwan gobol kasta. Mararka qaarkood, haddii qofku uu haysto macaashyada Sugnaanta Bulshada, qadar yar ayaa laga yaabaa in laga jaro macaashyadaas si loo daboolo kharashka caymiska Medicaid.

Wax badan oo ku saabsan caymiska caafimaadka iyo shuruudaha guud

Medicare waa barnaamijka caymiska caafimaadka ee qaranka oo ay maarayso dawladda dhexe. Waxaa loogu talagalay dadka da'doodu tahay 65 jir iyo ka weyn, iyo sidoo kale dadka qaarkood ee da'doodu ka yar tahay 65 jir ee qaba naafonimo gaar ah. Baro wax badan oo dheeraad ah oo ku saabsan Medicare.

Xeerka Daryeelka Kharash Ahaanta La Awoodi karo (ACA) wuxuu ubalaariyaa helitaanka ceymiska caafimaadka ee tayada leh oona kharash ahaanta la awoodi karo malaayiin reer Maraykan ah. Waxaa u saxiixay sharciga federaalka Madaxweyne Barak Obama markey ahayd 2010, ACA waxaa uu dammaanad qaadayaa caymiska caafimaadka iyadoon loo eegayn heerka dakhliga, xaalada shaqada, ama xaaladaha caafimaad ee hore.

DDD waxay u taagan tahay Qaybta Naafada Waqtiga Koriinka - waa qayb ka mid ah Waaxda Amniga Dhaqaalaha (DES). DES waxay la shaqeysaa qoysaska, ururada bulshada, u doodayaasha iyo shuraakada gobolka iyo federaalka si loo xaqiijiyo himiladeena wadajirka ah in ilmo kasta, qof kastoo weyn, iyo qoys kasta ay ahaan doonaan kuwo badbaadsan oona amni ahaan sugan iyo dhaqaale ahaanba.

Qorshe caafimaad oo gobolka u gaar ah oo loogu talagalay dadka qaata Medicaid. Waxaa loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta jir ahaan naafada ah.

Dakhliga Amniyeedka Kabka ah (SSI) waa dheef lacag caddaan ah oo bishiiba mar ay bixiyaan Maamulka Soshal Sekuritiga ee Federaalka (SSA) iyo Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada gobolka (DHS) oo la siiyo dadka waayeelka ah, indhoolayaasha, iyo dadka naafada ah ee dakhligoodu hooseeyo. Dheefaha SSI la mid ma aha dheefaha Soshal Sekuritiga.

CHIP, oo u taagan Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta, wuxuu siiyaa caymis qiimo jaban carruurta aan qoysaskoodu buuxinin shuruudaha uqalmitaanka dakhliga ee Medicaid. CHIP waxaa sidoo kale laga yaabaa inay siiyaan caymis haweenka uurka leh ee jooga gobolada qaarkood, balse ma daboosho dadka waaweyn ee daryeelaya carruurta u-qalma CHIP.

Qorshe noocee ah ayaan aniga u qalmaa?

Ka jawaab dhawr su'aalood oo degdeg ah si aad u aragto nooca qorshaha ee adiga si wanaagsan kugu habboon.

Hel qorshayaasha Medicaid ee kajira aaggaaga

Medicaid ama faaiidooyinka laga helo qorshaha labada caymis ee loo qalmo way isbeddeli karaan iyadoo ay ku xiran tahay halka aad ku nooshahay. Search using your ZIP code to find the right plan to meet your health care needs.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink