U gudub tusmada ugu weyn Tusmada Ugu Weyn

Waa maxay Medicaid?

Medicaid waa barnaamij ay leeyihiin dawladda dhexe iyo gobolka oo siiya caymiska daryeelka caafimaadka dadka u-qalma. Gobol kasta wuxuu leeyahay barnaamijka Medicaid oo u gaar ah, balse dawladda dhexe waxay leedahay xeerar ay tahay in dhammaan gobolladu raacaan. Dawladda dhexe waxay sidoo kale bixisaa ugu yaraan kala bar maalgelinta si loo buuxiyo shuruudahooda Medicaid.

Iyadoo lagu salaynayo qawaaniinta dawladda federaalka, gobolladu waxay abuuraan oo maamulaan barnaamijkooda Medicaid si ay sida ugu wanaagsan ugu adeegaan deggeneyaasha u-qalma. Dawlad-goboleedyadu waxay dooran karaan inay bixiyaan adeegyo ka badan inta dawladda dhexe uga baahan tahay inay bixiyaan oo waxayna sidoo kale dooran karaan inay caymis siiyaan kooxo badan oo dad ah. Medicaid waxay siisaa caymiska daryeelka caafimaadka dadka u-qalma, iyadoo lagu salaynayo dakhliga iyo qiimaha hantidooda.

Taariikhda Medicaid

Medicaid waxaa loo bilaabay ka qayb ahaan Xeerka Sugnaanta Bulshada ee 1965. Sharciga asalka ah wuxuu dhigayaa ikhtiyaarka helitaanka maalgelinta dawladda dhexe si gacan looga geysto siinta caymiska daryeelka caafimaadka ee carruurta qoysaskooda dakhligoodu hooseeyo, qaraabadooda daryeelahooda, dadka indhoolayaasha ah iyo dadka naafada ah. Muddo kadib, dawladda dhexe waxay xoojisay sharciga iyo shuruudaha barnaamijyada Medicaid ee gobolka.

Each state decides the full range of benefits that it covers under Medicaid

Yuu u adeeggaa Medicaid?

Barnaamijyada Medicaid waxay u adeegaan kooxo gaar ah oo dad ah, oo ay ku jiraan:

 • Haweenka uurka leh ee dakhligoodu hooseeyo
 • Carruurta ka soo jeedo qoysaska danyarta ah
 • Carruurta ku jirta daryeelka korrinta
 • Dadka qaba naafonimada
 • Waayeelka dakhligoodu hooseeyo
 • Waalidiinta ama daryeelayaasha dakhligoodu hooseeyo

Goboladu waxay sidoo kale dooran karaan inay u balaariyaan u-qalmitaanka kooxaha kale, sida dadka dakhligoodu hooseeyo ee laga yaabo inay leeyihiin ama aysan lahayn carruur.

Wax badan ka ogow qorshaha Medicaid

Medicaid, waxaa jiri kara dhowr nooc oo ah qorsheyaal qiimo jaban ama bilaash ah, iyadoo ku xiran gobolka aad ku nooshahay. Hoos ka baro noocyada qorshayaasha.

Nooca qorshaha Waxa ay daboosho

Medicaid

Caymis caafimaad oo qiimo jaban ama bilaash ah oo uu maamulo gobol kasta. Shuruudaha u-qalmitaanka ayaa is bedeli kara gobol ilaa gobol. Gobolkaagu waxaa laga yaabaa inuu xitaa magac gaar ah u sameeyo barnaamijkiisa Medicaid.

Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNP)

DadCaymiska daboolo dadka u-qalma Medicare iyo Medicaid labaduba. Inta badan qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah waxay ku siinayaan dheefo ka badan kuwa aad ka hesho Original Medicare.

Children's Health Insurance Program (CHIP)

aymis kharash yar ama bilaash ah oo loogu talagalay dhallaanka, carruurta iyo kurayda. Loogu talagalay in lagu caawiyo carruurta inay helaan daryeelka ay u baahan yihiin markay korayaan.

Medicaid marka loo eego tiro ahaan

76.4 milyan shaqsiyaad ah ayaa ka diiwaangashan Medicaid iyo CHIP

69.7 milyan shaqsiyaad ah ayaa ka diiwaangashan Medicaid

6.6 milyan shaqsiyaad ah ayaa ka diiwaangashan Chip

Waa maxay adeegyada daryeelka ay bixiyaan Medicaid?

Gobol kasta wuxuu go'aamiyaa macaashyada kala duwan ee uu ku bixiyo Medicaid. Sharciga dawladda dhexe ayaa uga baahan gobolada inay bixiyaan macaashyo gaar ah, kuwaasoo loo yaqaano macaashyada khasabka ah. Goboladu waxay sidoo kale dooran karaan inay bixiyaan macaashyada iyo adeegyada kale ee hoos yimaada Medicaid. Kuwaani waxaa loo yaqaanaa macaashyada ikhtiyaariga ah. Jaantuska hoose wuxuu muujinayaa kuwa ay yihiin macaashyada khasabka ah iyo kuwa ay yihiin macaashyada ikhtiyaariga ah ee Medicaid.

Macaashyada Medicaid ee khasabka ah:
 • Adeegyada isbitaalka ee bukaan-jiifka
 • Adeegyada isbitaalka ee bukaan-socodka
 • Baaritaanka hore iyo kaltanka ah, adeegyada ogaanshaha iyo daaweynta cudurka (EPSDT)
 • Adeegyada xarunta kalkaalinta
 • Adeegyada caafimaadka guriga
 • Adeegyada dhakhtarka
 • Adeegyada rugta caafimaadka ee miyiga
 • Adeegyada xarunta caafimaadka ee dawladda dhexe ansixisay
 • Adeegyada shaybaarka iyo Raajada
 • Adeegyada qorsheynta qoyska
 • Adeegyada umulisada kalkaalisada ah
 • Adeegyada kalkaalisada sharciyaysan ee caafimaadka ee carruurta iyo qoyska
 • Adeegyada xarunta dhalashada ee gaarka ah (haddii ay sharciyaysan tahay ama sida kale gobolku aqoonsan yahay)
 • Gaadiid-raaca lagu aado daryeelka caafimaadka
 • La-talinta joojinta tubaakada ee haweenka uurka leh
Macaashyada Medicaid ee ikhtiyaariga ah:
 • Daawooyinka dhakhtarku qoro
 • Adeegyada rugaha caafimaadka
 • Daaweynta jireed
 • Daaweynta shaqada (fikirka iyo dhaqdhaqaaqa)
 • Adeegyada khalkhalgelinta cilladaha hadalka, maqalka iyo luqadda
 • Adeegyada daryeelka neefsashada (neefsasho).
 • Adeegyada kale ee ogaanshaha cudurka, baarista, kahortagga iyo baxnaaninta
 • Adeegyada daryeelka cagaha (daryeelka cagta)
 • Adeegyada indhaha (aragga).
 • Adeegyada ilkaha
 • Ilkaha macmalka ah
 • Beddelida macmalka ah ee xubnaha jirka (beddelida xubnaha go'an ama dhaawacan ee jirka)
 • Muraayadaha indhaha
 • Adeegyada duugista
 • Adeegyada kale ee dhaqtarka
 • Adeegyada kalkaalinta ee daryeelada kala duwan
 • Daryeelka gaarka ah
 • Daryeelka gebagebada nolosha
 • Maaraynta kiiska
 • Adeegyada loogu talagalay shakhsiyaadka da'doodu tahay 65 jir ama ka weyn ee lagu helo gudaha mac'hadka cudurrada maskaxda (IMD)
 • Adeegyada xarunta dhexe daryeelka ee shakhsiyaadka qaba naafonimada garaadka
 • Adeegyada kaalmada gaarka ah ee is-hagista
 • Doorashada ikhtiyaarka koowaad ee bulshada
 • Adeegyada la xiriira qaaxada
 • Adeegyada dhimirka ee bukaan-jiifka ee shakhsiyaadka da'doodu ka yar tahay 21 jir
 • Adeegyada kale ee uu ansixiyay Xoghayaha Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha
 • Guryaha caafimaadka leh ee loogu talagalay dadka isdiiwaangeliyay ee qaba xaaladaha daba-dheeraaday

Tani waxaa ku jira adeegyada lagu bixiyo mac'hadka aan goobta caafimaad ahayn ee diimeed, adeegyada gurmadka ee isbitaalka ee ay bixiyaan Isbitaalka ay sharciyeeyeen Medicare, iyo caymiska daawada dhakhtarku qoro ee Medicaid ee isbitaalka helitaanka daryeelka muhiimka ah (CAH) .1

Caymiska daawada dhakhtarku qoro waa macaash ikhtiyaari ah sida ku cad sharciga Medicaid ee dawladda dhexe. Balse, laga bilaabo 2020, gobolada oo dhan waxay soo biirin doonaan nooc ka mid ah caymiska daawada dhakhtarku qoro sida ku cad barnaamijkooda Medicaid. Guud ahaan, inta badan dadka ku jira barnaamijka Medicaid ee gobolka ayaa heli doona caymiska daawooyinka dhakhtarku qoro.

Daryeelka caafimaadka guriga ee Medicaid iyo caymiska daryeelka waayeelka ee hoyga la deggan yahay

Barnaamijyada Medicaid waxaa sidoo kale laga yaabaa inay daboolaan adeegyada Ku salaysan Guriga iyo Bulshada (HCBS) ee kala duwan si looga caawiyo dadka inay ku sii noolaadaan guriga oo ay ka firfircoonaadaan bulshada dhexdeeda. Heerka taageerada la bixiyo ayaa caadi ahaan ku salaysan baahiyaha qofka.

Tusaalooyinka noocyada daryeelka caafimaadka guriga iyo adeegyada daryeelka sare ee hoyga la deggan yahay ee qaybta ka ah barnaamijyada HBCS waxaa ka mid ah:

 • Daryeelka gaarka ah, sida qubeyska
 • Adeegyada gaadiid-raaca
 • Daryeelka kalkaalisada xirfadda leh
 • Daawaynta shaqada, hadalka iyo jimicsiga
 • Maareynta cuntada iyo nafaqada (cuntada caafimaadka leh)
 • Cuntooyinka guriga lagu keeno
 • Hawlaha guriga iyo ilaalinta guriga

Qaar ka mid ah adeegyada HCBS, sida daryeelka kalkaalinta xirfadlaha iyo daawaynta shaqada, jirka ama hadalka waxaa bixiya xirfadlayaal u-qalma iyo, mararka qaarkoodna, xirfadlayaal sharciyaysan. Adeegyada kale, sida qabashada hawlaha guriga iyo karinta cuntada, waxaa samayn kara xubnaha qoyska, saaxiibada ama daryeelayaasha lacagta la siiyo.

Sida loo codsado Medicaid

Maadaama gobol kasta uu maamulo barnaamijkiisa Medicaid, u-qalmitaanka wuu kala duwan yahay gobol ka gobol kale. Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan u-qalmitaanka, la xiriir hay'adda Medicaid ee gobolkaaga. Ama, ka codso onlaynka mareegta hay'adda Medicaid ee gobolkaaga si aad u ogaato inaad u-qalanto.

Qorshe noocee ah ayaan aniga u qalmaa?

Ka jawaab dhawr su'aalood oo degdeg ah si aad u aragto nooca qorshaha ee adiga si wanaagsan kugu habboon.

Hel qorshayaasha Medicaid ee kajira aaggaaga

Medicaid ama faaiidooyinka laga helo qorshaha labada caymis ee loo qalmo way isbeddeli karaan iyadoo ay ku xiran tahay halka aad ku nooshahay. Search using your ZIP code to find the right plan to meet your health care needs.

1Dheefaha iyo sifooyinka way ku kala duwan yihiin qorshe/aag kasta Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink