U gudub tusmada ugu weyn
Tusmada Ugu Weyn

Minnesota, waanu daboolnay caymiskaaga

Caymiska wax kharash ah ku bixin ama kharashka jaban ee laga helo UnitedHealthcare Community Plan. Wax ka ogow qorsheyaasha UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid) ee laga heli doono Minnesota.

Caawinta dadka ayaa udub dhexaad u ah wax kasta oo aan samayno

Dhammaan reer Minnesota waxay mudan yihiin daryeel caafimaad oo la awoodi karo, oo aad ku jirto adiga. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno laga bilaabo 1-da Janaayo, 2022 inaan bixin doono qorsheyaasha UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid) si ay uga caawiyaan reer Minnesota inay caafimaad helaan — oo ay caafimaad-qab sii ahaadaan. Waxaan ku cayminaa dadka waaweyn, dadka naafada ah, haweenka uurka leh iyo carruurta qorsheyaasheena Minnesota Medical Assistance and MinnesotaCare (Medicaid).

Hel qorshe wax badan ku siiya. UnitedHealthcare wuxuu ku leeyahay shabakad weyn oo bixiyeyaal gudaha Minnesota. Taasi waxay ku siinaysaa ikhtiyaaro badan oo aad ku doorato dhakhaatiirta iyo khabiirada saxda ah ee ku habboon baahiyahaaga daryeelka caafimaadka. Waxaan sidoo kale bixinaa adeegyo badan iyo waxyaabo dheeraad ah, kuwaasoo wax ka beddeli kara noloshaada.

Loogu talagalay caawinta luuqadeed

U hogaansamida

Si aad u hesho macluumaad ku saabsan sida loo xareeyo cabashada takoorka eeg ogeysiiska hoose:

Ogeysiisyada Takoor La'aanta iyo Kaalmada Luuqadeed | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans

Bayaanka Caafimaadka ee Hindida Mareykanka (AI).

Hindida Maraykanku way sii wadi karaan ama bilaabi karaan isticmaalka rugaha caafimaadka ee qabiilka iyo Hindida (IHS). Kaaga ma baahan doono ogolaansho hore ama kuguma soo rogi doono wax shuruud ah si aad adeegyo uga hesho rugahaan. Waayeelka jira 65 sano iyo ka weyn tani waxaa ku jira adeegyada Ka-dhaafitaanka Waayeelka (EW) ee la helo iyadoo loo marayo qabiilka. Haddii dhakhtar ama bixiye kale oo ku sugan rugta caafimaadka ee qabiilka ama IHS uu kuu gudbiyo bixiye ka mid ah shabakadeena, kaagama baahan doono inaad aragto bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga kahor inta aan lagu soo gudbin.

Eeg sababta ay reer Minnesota u doortaan UnitedHealthcare

Caymis kasta aad doorato, UnitedHealthcare ayaa kaa caawin doonta inaad hesho daryeelka aad u baahan tahay.

 • Noocyo badan oo shabakado dhakhaatiir ah
 • Booqashooyinka fogaan-aragga caafimaadka oo wax kharash ah lagu bixin
 • Daawooyinka dhakhtarku qoro oo wax kharash ah lagu bixin ama kharash jaban

Laga bilaabo 1-da Janaayo, 2022 Qorshaha UnitedHealthcare Community wuxuu ku faraxsan yahay inuu ugu adeego aaga metro ee Magaalooyinka Mataanaha ah, 7-degmo ka kooban UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid). Tani waxaa ku jira Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott iyo Washington.

Xulashada qorshaha caafimaadka sannadlaha ah ee MN ee UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid) ayaa dhammaanaya 12/7/2022

Nagula soo biir munaasabadaha dib ugu noqoshada dugsiga! Wax yar kadib soo noqo si aad wax badan u ogaato.

1Benefits, features, and/or devices vary by plan/area. Xaddidaadyada, ka-dhaafitaanada iyo/ama xannibaadyada shabakadeed ayaa laga yaabaa in lagu soo dabaqo. Other hearing exam providers are available in the UnitedHealthcare network. Qorshuhu wuxuu daboolayaa keliya qalabka gargaarka maqalka ee bixiyaha shabakadda UnitedHealthcare Hearing.

Waa caafimaadkaaga. Waa xulashadaada.

Qof waliba wuxuu u qalmaa daryeel caafimaad oo la awoodi karo, oo aad ku jirto adigu.

Waxaa arrinkaa kujira dadka waaweyn ee aan haysan carruur, dumarka uurka leh iyo carruurta.  

Haddii qofkaasi adiga yahay, eeg Qorshaha Bulshada Minnesota ee UnitedHealthcare.

Waxaan haynaa manaafacaad barnaamij iyo waxyaabo dheeraad ah oo isbaddal dhab ah oo wanaagsan ku samayn kara noloshaada. Waxaas oo idil oo qiime jaban ama wax kharash ah aan kuugu kacayn!

 • Soo hel dhaqtar aad aaminsan tahay oo kujira shabakadeena
 • Caymiska Daawooyinka Dhakhtarka uu soo qoro:
 • Caymiska aragga
 • Taraansiboorka marka la aadayo iyo marka laga imaanayo ballamaha dhaqtarka
 • 24/7 Laynka Kalkaalisada ayaa ka jawaabaya su’aalahaaga caafimaadka

Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad u baahato cawimaad yaroo dheeraad ah. Ku hel manaafacaad dheeraad ah UnitedHealthcare.

 • Abaalmarinno ku hela adiga iyo ilmahaaga inaad caafimaad qabtiin had iyo jeer.
 • Xubinimada naadiga dhallinyarada oo lacag la’aan ah oo loogu tala galay ka qeyb qaadashada Naadiyada Wiilasha & Gabdhaha
 • Booqashooyin internetka ah ayadoo loo marayo waxqabadka la jaatin gareynta Dhaqtarka ee tooska ah ee fiidiyowga.
 • Hel cawimaad markii la dalbado ah oo loogu tala galay taageerada caafimaadka dhimirka

Waxaanu sidoo kale bixinaa agabyo kugu caawinaya inaad sida ugu wacan uga faaiideysato qorshahaaga. Oo ay kujirto:

 • Xubinta U-doodista
 • Taageerada Adeegyada Bulshada
 • Aaladaha Waxbarashada Caafimaadka
 • Maaraynta Daryeelka

Booqo mnsure.org si aad u eegto u qalmitaankaaga.

Waxaan kugu caawinaynaa sidii aad ugu noolaan lahayd nolol intii hore ka caafimaad badan.

Waxaan halkan u joognaa adiga, Minnesota.

Xasuusnoow inaad doorato Qorshaha Bulshada ee UnitedHealthcare.

Oo hel qorshaha kuu leh wax intii hore kabadan.

Si aad wax badan uga ogaato Qorshaha Bulshada ee UnitedHealthcare, booqo UHCCP dot com/Minnesota 

Qorsheyaasha caafimaadka Minnesota ee ugu yaraan dhan $0 kharash ah


Families & Children Medical Assistance

 • Kharashka ku bixin ama kharashka jaban
 • Haweenka uurka leh iyo carruurta
 • Dadka waaweyn ee aan carruurta lahayn 
 • Shakhsiyaadka iyo qoysaska dakhligoodu hooseeyo
 • Shakhsiyaadka indhooleyaasha iyo kuwa naafada ah

Daryeelka aasaasiga ah ee Baahiyaha Gaarka ah ee Minnesota (SNBC) Kaliya Medicaid

 • Khadka taleefanka kalkaalisada oo 24-saac ah si lagaaga jawaabo su'aalahaaga ku saabsan caafimaadkaaga
 • Isuduwidda Daryeelka
 • Talooyin ku saabsan nolol caafimaad leh si ay kaaga caawiyaan inaad si fiican u noolaato
 • Ikhtiyaarka ku biirista kooxda diiradda saaraya xubinta si lagu siiyo jawaab celinta adeegyada qorshaha caafimaadka
 • Xitta waxaa laga yaabaa inaad hesho dheefooyin badan oo ku xiran qorshaha caafimaadka SNBC ee aad doorato La xiriir Adeegyada Xubinta si aad wax badan u ogaato

Daryeelka Dheeraadka ah ee Waayeelka Minnesota (Minnesota Seniors Care Plus, MSC+)

 • Dhakhaatiir iyo isbitaalo kala duwan
 • Booqashooyinka fogaan-aragga caafimaadka oo wax kharash ah lagu bixin
 • Daawooyinka dhakhtarku qoro oo wax kharash ah lagu bixin ama kharash jaban
 • Wax kharash ah kaagama baxayaan macaashyada iyo adeegyada badankooda
 • Booqashooyinka Onlaynka ee Telehealth (Fogaan-aragga)
 • Abka Sanvello si ay kaaga caawiso horumarinta caafimaadka dhimirka
 • Gaarsiinta Jenanka iyo cuntada
 • Adeegyada kaa caawinaya helida guriyaynta xasiloon 

MinnesotaCare

 • Kharashka ku bixin ama kharashka jaban
 • Shakhsiyaadka iyo qoysaska dakhligoodu hooseeyo
 • Shakhsiyaadka indhooleyaasha iyo kuwa naafada ah
 • Da'aad Kasta

Barnaamijyada gaarka ah ee Minnesota

woman-power-walking

Iskaashiga Naadiyada Wiilasha iyo Gabdhaha

Haddii ilmahaagu xubin ka yahay (jira 6-17), waxay xaq u leeyihiin xubinnimada Naadiga Wiilasha & Gabdhaha ee bilaashka ah ee naadiyada kaqaybqaadanaya. Ma qabtaa su'aalo? Ku hako goobtayada Saint Paul.

690 Jackson St.
Saint Paul, MN 55130

Wakiilada UnitedHealthcare Community Plan ayaa diyaar ah si ay kaaga caawiyaan ka jawaabista su'aalaha iyo inaad bilowdo.

Naadiyada Wiilasha & Gabdhaha ee ka jira Minnesota waxay carruurta siiyaan goob ammaan ah oo raaxo leh oo ay ku qaataan waqtigooda firaaqada ah. Naadiyadu way furan yihiin marka aysan dugsiyadu jirin, waxayna bixiyaan jawi wanaagsan oo lagu dhiso xiriirada, lagu horumariyo dabeecadda oo lagu qaato madadaalada. Xubinimada waxaa ku jira barnaamijyada dugsiga kadib, la-talinta iyo gacan ka siinta shaqada guriga.

fruits-vegetables

Qorshayaasha UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid) Plans 101: Waxa la dabooli doono

Qorsheyaasha UnitedHealthcare Medical Assistance iyo MinnesotaCare (Medicaid) waxay dabooli doonaan:

 • Daryeelka dadka caafimaadka qaba iyo dadka jirran
 • Daryeelka uurka
 • Daryeelka loogu talagalay xaaladaha muddada-dheer
 • Daryeelka ilkaha, aragga iyo maqalka
 • Daryeelka guriga iyo saadka
 • Gaadiid-raaca iyo adeegyada kale

Way kala duwanaan karaan nooca qorshaha iyo u-qalmida ee macaashyada. Si aad wax badan ugu ogaato, booqo mnsure.org

Reading-newsletter

Wargeyska xubinta ee HealthTalk

Wargeyskeena HealthTalk hadda waa onlayn. Wargeysyadu waa hab fiican oo lagu ogaado qorshaheena caafimaadka iyo mawduucyada caafimaadka ee muhiimka ah.

Waad akhrin kartaa mar kasta, meel kasta oo aad aado. Dib u eeg saddexdii biloodba mar daabacaada cusub.

Ingiriisi Español | Hmong | Karen | Soomaali

Bulshada dhexdeeda, Minnesota

La xiriir, goob joog noqo, saamayn ku yeelo nolosha. Hadafkeena markaanu joogno UnitedHealthcare waa mid aad u fudud - waa ka caawinta dadka inay ku noolaadaan nolol caafimaad leh. Daawo muuqaalkan si aad wax badan u ogaato.

Hadafkeena markanu joogno UnitedHealthcare waa mid aad u fudud waana ka caawinta dadka inay ku noolaadaan nolol caafimaad leh.

Ujeedadeenu waa in aan dhab ahaantii bulshada ku darno Qorshaha Bulshada ee United Healthcare.

Waxaana naga go'an inaan u adeegno kuwa ugu nugul.

La xiriir, goob joog noqo, saamayn ku yeelo nolosha, taasina runtii aad bay noogu weyn tahay. Taasi dhab ahaantii waa qaar ka mid ah qiyamyada dhaqaajiya qorshahan caafimaadka Minnesota. 

Waxaanu ku xiranay afartii bilood ee la soo dhaafay in ka badan saddex darsin oo ah ururro bulshada ku salaysan.

Waxaanu ku xiranay afartii bilood ee la soo dhaafay in ka badan saddex darsin oo ah ururro bulshada ku salaysan.

Waxaana ku rajo weynahay in aan yeelan doono wax ka badan 100 dhacdo sanad kasta oo taariikhi ah si aan si dhab ah u gaarno una joogno.

Waxay muujinaysaa in ay jiraan dad halkaas ka taageeraya dadka kale. Waxay ku tiirsanaan karaan deriskaaga, waxaad ku tiirsanaan kartaa dugsiga, Naadiga Wiilasha iyo Gabdhaha, UnitedHealthcare, qof kasta oo ay dhacdo inuu noqdo.

Maanta waxaanu baakadaynaynaa ilaa 2700 bacood, 5400 cuntooyin.

Dadku waxay heli doonaan cunto iyada oo ay ku mahadsan tahay hay’adda Cuntooyinka Cagaha saaran (Meals on Wheels) iyo iskaashiga aanu la leenahay UnitedHealthcare.

Kaliya maaha in la maalgeliyo ururadaas si ay u qabtaan shaqada. Waanu ka qaybqaadanaynaa.

Haddii aanu doonayno inaan wax ka qabano sinnaan-la'aanta caafimaadka iyo farqiyada jinsiyadeed, waxaan u baahannahay inaan marka hore yeelano shabakad aad u ballaaran waana ku guuleysanay inaan taas sameyno. 

Waxaan raadineynaa inaan hubino inaan heysano bixiyeyaasha shabakadaha aan ku jirin 30 daqiiqo gudahood xubinta, laakiin 30 daqiiqo gudahooda wadada gaadiidka dadweynaha ee xubnahayaga.

Laakiin qayb weyn oo ka mid ah waxa aan samayno waa in aan u aragno xubnaheena sida dad dhab ah taasina waxay ka bilaabataa in aan ku dhex jirno bulshada oo aanu baranayno iyaga.

Waxaan rabnaa inaan halkaan joogno waxaana rabnaa inaan adiga kula dareeno farxad. Waxaanu doonaynaa inaan farxada adiga kula qaadano.

Taasi waa marka aan runtii bilowno beddelka dhaqdhaqaaqa. Taasi waa runtii marka arrimuhu bilaabaan inay isbedelaan.

 

 

Warar iyo taariikho muhim ah:

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota ayaa la heli doonaa billaha soo socda. Fadlan si joogto ah dib ugu eeg si aad u ogaato wixii soo kordha iyo wararka. Xusuusinta taariikhaha muhiimka ah ee soo socda:

 • Muddada Xulashada Qorshaha Caafimaadka Sannadlaha ah: wuxuu dhammaanayaa 12/7/22
 • 2023 Is-diiwaangelinta - Macaashyadaada caymis waxay bilaaban doonaan markay tahay: 1/1/23
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink