U gudub tusmada ugu weyn
Tusmada Ugu Weyn

Indiana qorshayasha caafimaadka

Ma waxaad raadinaysaa caymis caafimaad oo qiimo jaban ama aan qiimo lahayn? Waxaanu bixinaa qorshayaasha Medicaid. Waxaan sidoo kale siinaa qorshayaal caafimaad oo loogu talagalay dadka qaba labadaba Medicaid iyo Medicare.

Si aad u hesho macluumaad guud oo ku saabsan qorsheyaasha gobolkaaga, booqo Indianabogga hore ee Minnesota.

5  Natiijooyinka loogu talogalay Indiana

Shaandhee Qorsheyaasha

U Shaqaadhee Nooca Qorshaha

Tirtir shaandheeyeyaasha oo dhan
 • Cuntada, Dawooyinka Laga Gato Farmashi Iyadoo Dhaqtari Uusan Soo Qorin iyo Tamarta

  $146 deyn ah oo bil kasta lagu bixinayo cunto caafimaad leh, badeecadaha la iska soo gato ayadoo dhaqtar uusan soo qorin iyo biilasha korontada iyo biyaha

 • Faa'iidooyinka ilkaha

  $3000 gunnada adeegyada caymiska lagu bixiyo ee daryeelka ilkaha ee ka hortagga ah iyo kuwa dhammaystiran

 • Caymiska Daawooyinka Dhakhtarka uu soo qoro:

  $0 lacag bixinta dawooyinka guud ee la caymiyay iyo magaca summada ah oo ay ku jirto Geynta Guriga Optum®

Qiimaha bishii:

$0.00*

* Kharashkaagu waxaa suurtagal ah inuu u hooseeyo ilaa $0, iyadoo ay ku xirantahay heerkaaga u Caawinta Dheeraadka ah.

Qorshahan ma laga heli karaa degmadayda? (Furaysa daaqada modelka)

Qiimaha bishii:

$0.00*

* Kharashkaagu waxaa suurtagal ah inuu u hooseeyo ilaa $0, iyadoo ay ku xirantahay heerkaaga u Caawinta Dheeraadka ah.

 • Cuntada, Dawooyinka Laga Gato Farmashi Iyadoo Dhaqtari Uusan Soo Qorin iyo Tamarta

  $146 deyn ah oo bil kasta lagu bixinayo cunto caafimaad leh, badeecadaha la iska soo gato ayadoo dhaqtar uusan soo qorin iyo biilasha korontada iyo biyaha

 • Faa'iidooyinka ilkaha

  $3000 gunnada adeegyada caymiska lagu bixiyo ee daryeelka ilkaha ee ka hortagga ah iyo kuwa dhammaystiran

 • Caymiska Daawooyinka Dhakhtarka uu soo qoro:

  $0 lacag bixinta dawooyinka guud ee la caymiyay iyo magaca summada ah oo ay ku jirto Geynta Guriga Optum®

 • Cuntada, Dawooyinka Laga Gato Farmashi Iyadoo Dhaqtari Uusan Soo Qorin iyo Tamarta

  $120 deyn ah oo bil kasta lagu bixinayo cunto caafimaad leh, badeecadaha la iska soo gato ayadoo dhaqtar uusan soo qorin iyo biilasha korontada iyo biyaha

 • Faa'iidooyinka ilkaha

  $2000 gunnada adeegyada caymiska lagu bixiyo ee daryeelka ilkaha ee ka hortagga ah iyo kuwa dhammaystiran

 • Caymiska Daawooyinka Dhakhtarka uu soo qoro:

  $0 lacag bixinta dawooyinka guud ee la caymiyay iyo magaca summada ah oo ay ku jirto Geynta Guriga Optum®

Qiimaha bishii:

$0.00*

* Kharashkaagu waxaa suurtagal ah inuu u hooseeyo ilaa $0, iyadoo ay ku xirantahay heerkaaga u Caawinta Dheeraadka ah.

Qorshahan ma laga heli karaa degmadayda? (Furaysa daaqada modelka)

Qiimaha bishii:

$0.00*

* Kharashkaagu waxaa suurtagal ah inuu u hooseeyo ilaa $0, iyadoo ay ku xirantahay heerkaaga u Caawinta Dheeraadka ah.

 • Cuntada, Dawooyinka Laga Gato Farmashi Iyadoo Dhaqtari Uusan Soo Qorin iyo Tamarta

  $120 deyn ah oo bil kasta lagu bixinayo cunto caafimaad leh, badeecadaha la iska soo gato ayadoo dhaqtar uusan soo qorin iyo biilasha korontada iyo biyaha

 • Faa'iidooyinka ilkaha

  $2000 gunnada adeegyada caymiska lagu bixiyo ee daryeelka ilkaha ee ka hortagga ah iyo kuwa dhammaystiran

 • Caymiska Daawooyinka Dhakhtarka uu soo qoro:

  $0 lacag bixinta dawooyinka guud ee la caymiyay iyo magaca summada ah oo ay ku jirto Geynta Guriga Optum®

Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo helida qorshaha?

Ka jawaab dhawr su'aalood oo degdeg ah si aad u aragto nooca qorshaha ee adiga si wanaagsan kugu habboon.

 • Cuntada, Dawooyinka Laga Gato Farmashi Iyadoo Dhaqtari Uusan Soo Qorin iyo Tamarta

  $252 deyn ah oo bil kasta lagu bixinayo cunto caafimaad leh, badeecadaha la iska soo gato ayadoo dhaqtar uusan soo qorin iyo biilasha korontada iyo biyaha

 • Faa'iidooyinka ilkaha

  $3000 gunnada adeegyada caymiska lagu bixiyo ee daryeelka ilkaha ee ka hortagga ah iyo kuwa dhammaystiran

 • Caymiska Daawooyinka Dhakhtarka uu soo qoro:

  $0 lacag bixinta dawooyinka guud ee la caymiyay iyo magaca summada ah oo ay ku jirto Geynta Guriga Optum®

Qiimaha bishii:

$0.00*

* Kharashkaagu waxaa suurtagal ah inuu u hooseeyo ilaa $0, iyadoo ay ku xirantahay heerkaaga u Caawinta Dheeraadka ah.

Qorshahan ma laga heli karaa degmadayda? (Furaysa daaqada modelka)

Qiimaha bishii:

$0.00*

* Kharashkaagu waxaa suurtagal ah inuu u hooseeyo ilaa $0, iyadoo ay ku xirantahay heerkaaga u Caawinta Dheeraadka ah.

 • Cuntada, Dawooyinka Laga Gato Farmashi Iyadoo Dhaqtari Uusan Soo Qorin iyo Tamarta

  $252 deyn ah oo bil kasta lagu bixinayo cunto caafimaad leh, badeecadaha la iska soo gato ayadoo dhaqtar uusan soo qorin iyo biilasha korontada iyo biyaha

 • Faa'iidooyinka ilkaha

  $3000 gunnada adeegyada caymiska lagu bixiyo ee daryeelka ilkaha ee ka hortagga ah iyo kuwa dhammaystiran

 • Caymiska Daawooyinka Dhakhtarka uu soo qoro:

  $0 lacag bixinta dawooyinka guud ee la caymiyay iyo magaca summada ah oo ay ku jirto Geynta Guriga Optum®

 • Raadi dhakhtar

  Isticmaal Qalabkeena Raadinta Dhakhtarka si aad u aragto in dhakhtarkaagu ku jiro shabakadeena ama si aad u hesho mid cusub.

 • Ilkaha

  Waxaan bixinaa lacagta nadiifinta, baaritaannada, iyo daaweynta ilkaha.

 • Aragga

  Baaritaannada indhaha ee caadiga ah iyo ookiyaaleyaasha indhaha ee dhakhtarku qoray waa la daboolay.

Qorshahan ma laga heli karaa degmadayda? (Furaysa daaqada modelka)
 • Raadi dhakhtar

  Isticmaal Qalabkeena Raadinta Dhakhtarka si aad u aragto in dhakhtarkaagu ku jiro shabakadeena ama si aad u hesho mid cusub.

 • Ilkaha

  Waxaan bixinaa lacagta nadiifinta, baaritaannada, iyo daaweynta ilkaha.

 • Aragga

  Baaritaannada indhaha ee caadiga ah iyo ookiyaaleyaasha indhaha ee dhakhtarku qoray waa la daboolay.

 • Raadi dhakhtar

  Isticmaal Qalabkeena Raadinta Dhakhtarka si aad u aragto in dhakhtarkaagu ku jiro shabakadeena ama si aad u hesho mid cusub.

 • Ilkaha

  Waxaan bixinaa lacagta nadiifinta, baaritaannada, iyo daaweynta ilkaha.

 • Aragga

  Baaritaannada indhaha ee caadiga ah iyo ookiyaaleyaasha indhaha ee dhakhtarku qoray waa la daboolay.

Qorshahan ma laga heli karaa degmadayda? (Furaysa daaqada modelka)
 • Raadi dhakhtar

  Isticmaal Qalabkeena Raadinta Dhakhtarka si aad u aragto in dhakhtarkaagu ku jiro shabakadeena ama si aad u hesho mid cusub.

 • Ilkaha

  Waxaan bixinaa lacagta nadiifinta, baaritaannada, iyo daaweynta ilkaha.

 • Aragga

  Baaritaannada indhaha ee caadiga ah iyo ookiyaaleyaasha indhaha ee dhakhtarku qoray waa la daboolay.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink