U gudub tusmada ugu weyn
Tusmada Ugu Weyn

Waa maxay sababta U-qalmitaanka Medicaid loogu Baahan Yahay si loo helo Caymiska D-SNP

La Soo Geliyay: Bisha Todobaad 12, 2022

Taariikhda Ugu Dambaysay ee La Cusbooneysiiyay: Bisha Laba iyo Tobnaad 02, 2022

Caymiska Medicaid waa qayb muhiim ah oo ka mid ah u-qalmitaanka labada caymis

Dadka u-qalma caymiska Medicaid iyo Medicare labaduba waxaa loo yaqaanaa dadka u-qalma labada caymis. Taasi waa sababta ay laba caymis ugu qalmnaan labada barnaamij. Inaad u qalanto labada caymis ayaa sidoo kale ka dhigan in qofka uu u qalmi karo Qorshayaasha Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ee Laba Geesoodka ah(D-SNP). D-SNPs waa nooc ka mid ah qorshaha Faa'iidada Medicare kaasoo bixiya faa'iidooyin dheeraad ah oo ka baxsan Medicare iyo Medicaid. Balse maxaa dhacaya haddii qofku lumiyo u-qalmitaanka Medicaid? Sii akhri si aad u ogaato.

Hel hagahaaga qorshaha laba geesoodka ah oo bilaash ah

 Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Baahiyaha Gaarka ah oo ku jira hal hage oo habboon.

Xubnaha D-SNP waa inay ilaashadaan u-qalmitaankaooda caymiska Medicaid

Marka laga soo tago u-qalmitaanka caymiska Medicare, haysashada caymiska Medicaid ayaa sidoo kale ah shuruud si la isugu diwaangeliyo D-SNP. Taasina ma ahan kaliya marka ugu horraysa ee aad ku biirto. Si aad ugu qalanto, waa inaad ilaashato caymiskaaga Medicaid mar walba. Haddii aad lumiso u-qalmitaanka caymiska Medicaid, isla markiiba waa inaad warqad ka heshaa shirkadda caymiska caafimaadkaaga. Warqadan ayaa lagugu ogeysiin doonaa inaadan buuxin shuruudaha u-qalmitaanka D-SNP.

Maxaa dhacaya haddii xubin D-SNP ka mid ah lumiyo u-qalmitaanka caymiska Medicaid?

Marka xubin ka tirsan D-SNP aysan u-qalmin caymiska Medicaid, waxay galaan muddada sugitaanka. Iyadoo ku xiran qorshaha caafimaadka, muddadan sugitaanka ayaa noqon karta 30 maalin ama ilaa 6 bil. Xubnuhu waxay weli daryeel iyo adeegyo ka heli karaan qorshahooda caafimaad. Oo caymiska Medicare ayaa wali bixin doona inta badan daryeelka iyo macaashyada la daboolo. Farqiga keliya ayaa ah, inta lagu jiro muddada sugitaanka, xubinta D-SNP ayaa mas'uul ka noqon doonta kharash kasta oo jeebka laga bixiyo. Kuwaani waxay noqon karaan lacagta go'an ee caymiska, lacagta ku soo aado caymis-haystaha, lacagta la jari karo, iyo carbuunta caymiska ay Medicaid bixin lahaayeen.

Marka xubin ka tirsan D-SNP aysan u qalmin caymiska Medicaid, waxay galaan mudada sugitaanka.

Haddii caymiskaaga Medicaid aan dib laguugu bilaabin muddada sugitaanka, waxaad u baahan doontaa inaad doorato qorshe caafimaad oo kale

Haddii muddada sugitaanka ay dhamaato oo aadan awoodin inaad dib u hesho caymiska Medicaid, waxaa lagaa saarayaa D-SNP-gaaga ama iyo qorshayaasha kale ee Qorshaha Caafimaadka ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ee Medicare. Haddi ay sidaas tahay, qorshaha caafimaadkaaga ayaa kuu soo diri doona warqad kale oo kuu sheegaysa xilliga caymiskaagu dhammaan doono. Markaa waxaad heli doontaa Muddada Is-diiwaangelinta Gaarka ah (SEP) si aad isugu diiwaangeliso qorshaha Medicare Advantage Plan ama Original Medicareiyo Medicare Part D (qorshaha daawada dhakhtraku qoro). Caymiskaaga cusub ayaa bilaaban doonaa bisha ka dambeysa marka qorshahaagii hore dhammaado.

Haddii aad lumiso caymiska Medicaid ee buuxa, waxaa laga yaabaa inaad awood u yeelato inaad xubin ka noqoto caymiska bardhimanka ah

U-qalmitaanka caymiska bardhimanka ah waa marka qofku u-qalmo caymiska Medicare, balse usan helin macaashka caafimaadka Medicaid oo buuxa. Haddii aad lumiso macaashka caafimaadkaaga ee Medicaid, balse aad weli ka qaybqaadato Barnaamijka Dhigaalinta Lacagta Medicare(MSP), waxaa laga yaabaa inaad u-qalanto qorshaha laba caymis ee bardhimanka ah.* Inkastoo Medicare ay bixiso inta badan daryeelka iyo macaashyada la daboolo, dadka u-qalma labada caymis ee bardhimanka ah badankooda ayaa mas'uul ka noqon doonaan kharashaadka jeebka laga bixiyo. Wax badan ogow oo ku saabsan u-qalmitaanka labada caymis ee bardhimanka ah.

*Caymiska loogu talagalay dadka xaqa inay u-qalmaan labada caymis ee bardhimanka ah ayaa kaliya laga heli karaa meelaha qaarkood. 

Ogow qorshayaasha UnitedHealthcare ee ka jira aaggaaga

Qorshaha labada caymis ee loo qalmo ama macaashyada qorshaha Medicaid way isbeddeli karaan iyadoo ku xiran halka aad ku nooshahay. Ku raadi adigoo isticmaalaya koodhka cinwaankaaga si aad u hesho qorshaha saxda ah ee dabooli kara baahiyaha daryeelka caafimaadkaaga.

Weli su'aal miyaad qabtaa

Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino

Nagala soo xiriir:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 sn. ilaa 8 gn. wakhtiga maxaliga ah, 7 maalmood todobaadkii

Weli su'aal miyaad qabtaa

Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino

Nagala soo xiriir:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 sn. ilaa 8 gn. wakhtiga maxaliga ah, 7 maalmood todobaadkii

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink